תיקון תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)


15/05/2020 14:51

הודעת משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות.

הממשלה אישרה כעת במשאל טלפוני תיקון תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות).

התיקון הנוכחי קובע כי ניתן יהיה לקיים אירועים בשטח פתוח של כל בית עסק המקיים אירועים, בכפוף למגבלות הקיימות לעניין התקהלות במרחב הציבורי בהתאם לצו בריאות העם. המגבלה עומדת כיום על עד 50 אנשים בשטח פתוח.

על מפעיל בית העסק לעמוד בכל הכללים החלים על הפעלת מקום ציבורי ובכלל זה שמירה על ריחוק פיזי בין המשתתפים, עטיית מסיכות, ושמירה על כללי היגיינה. בכל מקרה לא ישהו במקום כמות אנשים ביחס העולה על אדם לכל 15 מ"ר.