תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה


22/05/2016 02:25

תושבים יקרים, מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה –
מטרת הרפורמה – ייעול, קיצור ופישוט הליכי הרישוי תוך שיפור באיכות הבניה.

לרפורמה שלושה מרכיבים מרכזיים:
הגדלת סמכויות הוועדה המקומית לאשר מגוון רחב של תכניות בניין עיר (תב"ע).
ביטול הצורך בהוצאת היתר בנייה עבור סוגי הבניינים המפורטים בתקנות פטור מהיתר.
חיוב המדינה בתקצוב ובקביעת יעדים לדיור בר השגה.

הרפורמה במסלולי הרישוי לבנייה: מרישוי "מלא" ועד "אי-רישוי"
התיקון, טומן בחובו שלושה חידושים משמעותיים, אשר כל אחד מהם, בפני עצמו, הינו בגדר מהפכה.

  1. החידוש הראשון: הקמתם של מכוני הבקרה, אשר יבקרו את עבודות הבנייה בשלב תכנונן ובשלב ביצוען, במטרה לטייב את איכותן של עבודות אלו וליעל את הליכי רישוי הבנייה בכללותם. מכוני הבקרה מהווים חוליה חדשה בהליך הרישוי ובקרת התכנון והביצוע לעבודות הבנייה היא מקצוע חדש בישראל.
  2. החידוש השני: הפיכת הליך הרישוי, החל משלב הבקשה למידע להיתר ועד קבלת תעודת הגמר למבנה, להליך מקוון, באמצעות מערכת ארצית אחידה. המעבר למערכת מקוונת ארצית, הוא לא פחות ממהפכה, משום שהוא יחייב את מבקשי היתר הבנייה להגיש את הבקשה להיתר, לרבות כל התכניות והמסמכים המצורפים לה, באופן מקוון ויחייב את כל הגורמים הרלוונטיים להליך הרישוי – רשויות הרישוי, רשות הכבאות, פיקוד העורף וכיו"ב לבדוק את הבקשה באופן מקוון. זאת ועוד, המערכת המקוונת תאפשר בקרה סטטיסטית על תהליכי הרישוי, הן מבחינת זמני התגובה והן מבחינת כמות הבקשות שאושרו/סורבו, כמו גם הפקת נתונים רבים אחרים, אשר ללא ספק יטייבו, יקצרו וייעלו את הליכי הרישוי.
  3. המהפכה השלישית בתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה היא מהפכת מסלולי הרישוי וליתר דיוק – הוספת מסלול של פטור מהיתר בנייה.