תכנית המתאר הכוללנית של היישוב – מקבלת תוקף


28/09/2022 13:24

התכנית הכוללנית שאושרה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה לפני מספר שנים מקבלת תוקף וזה לאחר שעודכנה התוכנית המתאר המחוזית למחוז מרכז כולו.

לפני כשבועיים הוצבו ברחבי היישוב שלטי פרסום על מתן תוקף לתוכנית ובהודעה עיקריי התוכנית. את התוכנית עצמה ניתן לראות באתר האינטרנט הרשמי של מנהל התכנון. בגין התוכנית התקיימו לאורך השנים שיתופי ציבור ודיונים ארוכים בשיתוף כל הגורמים והתכנית עברה את כל הוועדות, ההתנגדויות ותיקונים.

מדובר בתכנית לא מפורטת (קרי, לא ניתן להוציא מכוחה היתרי בניה, אלא יש לקדם מכוחה תוכניות יותר מפורטות ורק אז ניתן להוציא היתרי בניה) אשר חלה על שטח של 2787 דונם כ-700 דונמים הם עבור הרובע החדש, לגביו אושרה (אך הוקפאה בינתיים עקב עתירה משפטית) תוכנית מפורטת אחרת.

התכנית הכוללנית מדברת על תוספת של כמעט 800,000 מ"ר בנויים לטובת מבני ציבור לרווחת התושבים, היכל התרבות, בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום מרפאות, מוסדות דת, קנטרי קלאב ועוד…

תוספת של כ 500,000 מ"ר בנוי לטובת מבני תעסוקה ומסחר באזורים של עקרון 2000, בעלי המלאכה, בילו סנטר וסמוך למטרו העתידי ותוספת של כ 5000 מ"ר בנויים עבור הדיור הנוסף, כולל הרובע החדש ומתחמי ההתחדשות העירונית.

חשוב לציין כי בשכונה החדשה לא צפויים להיבנות גורדי שחקים אלא מבנים של 7-8 קומות לרוב. השכונה החדשה – מתוכננת לכלול 3900 יחידות דיור ו500 יחידות לדיור מוגן פרטי. 80% מסך דירות הממשלה מתוכננת לשווק במסגרת מחיר מופחת ו-35% מזה לבני מקום בלבד.

כמו כן, חשוב לפרסם כי אין מדובר בדיור ציבורי ואין מדובר באוכלוסייה מוחלשת, אלא בזוגות ובודדים שטרם רכשו את הדירה הראשונה שלהם. במסגרת התוכנית כביש נוסף וחדש באזור הצפוי להתחבר לכביש 411. הכביש החדש יהיה בן 4 נתיבים ויהווה את העורק המרכזי לתנועה במרחב.