תנאים להחזקת "כלב מסוכן"


05/05/2020 00:02

תושבים יקרים,

להלן תנאים להחזקת "כלב מסוכן" כהגדרת החוק: "כלב מסוכן" – כל אחד מאלה:

 1. כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה
 2. כלב השייך לגזע מסוכן
 3. כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיזיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן

"גזע מסוכן" – אחד משמונה גזעים שהוגדרו בצו כגזע מסוכן והם:

 1. אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטאף)
 2. בול טרייר
 3. דוגה ארגנטינאי
 4. טוסה יפני
 5. סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי)
 6. פיט בול טרייר
 7. פילה ברזילאי
 8. רוטווילר

להלן תנאי הרישיון להחזקת "כלב מסוכן" המבוססים על דרישות החוק:

 1. אין לייבא כלב מסוכן.
 2. גיל בעל הכלב יהא מעל 18 שנה.
 3. הכלב יוחזק בחצר מגודרת ללא אפשרות יציאה. בכל כניסה לחצר יוצב שלט שבו יהא כתוב "זהירות כלב מסוכן" וגודל האותיות בו יהא לפחות 5.5 ס"מ.
 4. יש לחסום את פי הכלב בזמם בכל עת שבסביבתו אדם נוסף שגילו מתחת ל- 16 שנים.
 5. הכלב יובל ברשות הרבים ברצועה שאורכה עד 2 מטרים, מחסום לפיו, והאדם המוביל אותו יהא מעל גיל 18 ומסוגל לשלוט בו בכל רגע.
 6. יש לדאוג לעיקור נקבות וסירוס זכרים שגילם מעל ששה חודשים. בעל הכלב יחזיק ברשותו את אישור הרופא הווטרינר שביצע את הניתוח.
 7. אין למכור או למסור את הכלב אלא למכלאה המאושרת על ידי הרופא הווטרינר הרשותי או למערכת הביטחון, או לאדם אשר אישר הרופא הרשותי.
 8. יש להגיש בקשה להחזקת כלב מסוכן לרופא הווטרינר של המועצה המקומית קריית עקרון.

נדגיש! מחלקת הפיקוח תבצע אכיפה ע"י קנסות כבדים כנגד החזקת כלב מסוכן שלא ע"פ התנאים!

ד"ר יעקב איבגי
וטרינר רשותי

שרון לו
מנהל הפיקוח ואיכות הסביבה

יובל יעקב
מחזיק תיק הפיקוח ואיכות הסביבה