תקנות מעודכנות לשעת חירום


14/04/2020 12:07

תושבים יקרים,
להלן תקנות מעודכנות לשעת חירום אותן אישרה ממשלת ישראל במטרה לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה בתקופת חג פסח שני וחגיגות המימונה:

הממשלה החליטה גם על הארכת תוקפן של תקנות שעת החירום לעניין הגבלת מספר העובדים במקומות העבודה והרחבת הסכם היציאה לחופשה שחל על המגזר הציבורי.

תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)(תיקון):

בתקופה שבין יום שלישי (14 באפריל 2020) בשעה 17:00 ועד יום חמישי (16 באפריל 2020) בשעה 5:00 לא יוכל אדם לצאת להצטייד מחוץ ליישוב מגוריו, במזון תרופות ומוצרים חיוניים וכן לשם קבלת שירותים חיוניים, למעט אם ביישוב מגוריו לא קיימים שירותים אלו, ואז יוכל לקבלם ביישוב הסמוך ליישוב מגוריו. כמו כן, יציאה ממקום מגורים תתאפשר רק למרחב הציבורי לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים.

נוסף על האמור, בתקופה שבין יום רביעי (15 באפריל 2020) בשעה 19:00 ועד ליום חמישי (16 באפריל 2020) בשעה 2:00 לא ניתן יהיה להפעיל מקומות למכירת מזון, למעט מרכולים. המאפיות בתחומי הסופרים והמרכולים יהיו סגורות.

משלוחי אוכל – מותרים.

פעילות התחבורה הציבורית תופסק בתקופה שבין יום שני (13 באפריל 2020) בשעה 20:00 ועד ליום חמישי (16 באפריל 2020) בשעה 5:00.

לאור התקנות לשעת חירום

החל מהיום 14.4.20 ערב החג בשעה 17:00 יסגרו שעריי הישוב: מרבד הקסמים ותדיראן. הכניסה והיציאה לישוב תתבצע אך ורק מהיציאה לכיוון בילו. כמו כן יציאה זו תהיה מפוקחת ע"י משטרת ישראל ולא תתאפשר שלא לצורך חיוני.

משרד הבריאות שב וקורא לציבור להקפיד על ההוראות ולהישאר בבית בתקופת החג. על אף הסימנים המעודדים לכאורה, תחלואת הקורונה עדיין בישראל והיא יכולה לשוב ולפרוץ. אנו מבקשים ממכם להשמע להנחיות משרד הבריאות. לבריאותכם, לבריאות כולנו.

חג שמח.

הנוסח המלא של התקנות