תקציב 2018 אושר ברוב מוחץ


12/12/2017 10:52

מועצת קריית עקרון אישרה את תקציב 2018, התקציב על סך 78 מיליון ₪ אושר לאחר דיונים עם חברי המועצה, מחזיקי התיקים ומנהלי המחלקות. תקציב 2018 אושר ברוב מוחץ

מועצת קריית עקרון אשרה את תקציב 2018 שגדל ביחס לשנה קודמת במיליון וחצי ₪ וזאת למרות צמצום במענק האיזון המגיע ממשרד הפנים בתקציב ניתן לראות עליה בהשקעות בחינוך ועלייה בתקציב הפיתוח של הישוב, נושאים אותם מקדם ראש המועצה חובב צברי במשנה תוקף.
גיבוש התקציב אומנם דרש לא מעט הכנות וישיבות עם מנהלי המחלקות ומחזיקי התיקים בנוסף ליום דיונים שלם מחוץ למשרדי המועצה בה כל מחלקה הציגה את תכנית העבודה שלה לשנה הקרובה, הכנה זו ראויה לציון לאור העובדה כי תקציב 2018 אושר מוקדם מהרגיל.
נתונים מרשימים נוספים הינם הגבייה במועצה העומדת על 96% וכל זה באמצעות מנגנון רזה שהוצאות השכר שלו עומדות על סך 26% מתקציב המועצה.
ראש המועצה חובב צברי לא הסתיר את שביעות רצונו, מסר כי "אני בהחלט חושב שתקציב 2018 שאושר ברוב קולות הינו תקציב מעולה אשר לראייה עבר ברוב גדול. את תקציב 2017 נסיים בעוד כשבועיים באיזון כמו גם תקציב 2016, אין זה סוד שקריית עקרון מנוהלת נכון וזוכה שנה אחר שנה בפרס ניהול כספי תקין, אני גאה בעבודת ההכנה שנעשתה על ידי מנהלי המחלקות אגף הגזברות ועובדי המתנ"ס"