המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / תשלומי הורים/קרטריונים לשיבוץ

תשלומי הורים/קרטריונים לשיבוץ

ביטוח תלמידים ותשלומי הורים לתוכניות העשרה

תשלום חד פעמי על סך 580 ש״ח ישולם ע״י ההורים ויכלול:
2 תוכניות ההעשרה בכל גן דרך ״קרן קרב״. *
* ריתמוסיקה בכל גן.
* סל תרבות – הצגות בתחומי ספרות, מחול וכ״ו.
* ביטוח תאונות אישיות.

אופני התשלום:

בכרטיס אשראי במחלקת הגבייה, או בשיקים דחויים במחלקת הגבייה, או בהוראת קבע
(ניתן להוריד מאתר האינטרנט).
הנכם מתבקשים להוריד את טופס הסכמה לתוכניות העשרה דרך ״קרן קרב״
ולהגישו חתום למזכירות המחלקה לחינוך עד 15.5.2017 או לשלוח אותו בדואר
. או בפקס. 9357333 או 935126

הקריטריונים לשיבוץ בגני הילדים הרשמיים

מדיניות השיבוץ בקרית עקרון: מספר הילדים המירבי בגני חובה הינו 31 ובגני טרום טרום
חובה 32 בתוספת סייעת (בתנאי שיהיו מעל 30 ילדים).
ההורים נדרשים לציין ברישום עדיפות ראשונה ועדיפות שניה.
ההורים שירשמו בעדיפות אחת, ילדיהם ישובצו על בסיס מקום פנוי.
נעשה כל מאמץ להתחשב בבקשת ההורים ונפעל על פי הקריטריונים הבאים:

 1. מועד הרישום: עדיפות לנרשמים דרך אתר האינטרנט ( 29.1.2017-16.2.2017)
 2. המשך לימודים באותו הגן אך ורק לנרשמים במועדים הנ״ל
 3. איזון גילאי.
 4. איזון מגדרי (בנים-בנות).

הערות:

 • לגני הילדים: ״הדרים״, ״השלושה״, ״מיטל״, ״שירן״, ״רותם״ ו״רימון״ תינתן עדיפות
  לתושבי שכונת ״חבצלת הצעירה״ הנרשמים במועד הרישום הנ״ל והנשארים בצהרון בלבד.
 • ילד כבד שמיעה – ישובץ בגן ״איריסים״ רח׳ הדקל 16 שהותאם אקוסטית.
 • השיבוץ יהיה תקף רק אם הילד רשום בתעודת הזהות של שני ההורים בה הכתובת בקרית
  עקרון.

רישום לגן ילדים דתי-תורני ״זוהר שמעון״

בקרית עקרון פועלים שני גני ילדים דתיים תורניים (חובה וטרום חובה) מאושרים ע״י משרד
החינוך ומופעלים ע״י עמותת ״זוהר שמעון״ בראשותו של הרב גבריאל פרץ.
הרישום מתבצע במשרדי העמותה ברח׳ הרב מימון 48 , קרית עקרון.
לידיעתכם: ימי החופשה מלימודים בגני ״זוהר שמעון״ מקבילים לגנים הרשמיים וביולי
מתקיים חודש לימודים נוסף.

 

 

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב