10:00-11:00 הפסקת מים ברחוב הרב מימון


06/07/2023 09:57

תושבים יקרים,

מי ציונה עדכנו אותנו כי במהלך השעה הקרובה (החל משעה 10:00 ועד השעה 11:00) תתקיים הפסקת מים ברחוב הרב מימון לצורך טיפול במפגע.

לידיעתכם.