18102023-1635


18/10/2023 16:37

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח – הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס': את/32/2022