מפגשים בגני הילדים ובבתי הספר (24.02.2021)


23/02/2021 17:30

הורים, תלמידים יקרים,
קהילת קריית עקרון.

חג פורים בפתח ולאחר התייעצויות עם גורמים מקצועיים ועל בסיס נתוני התחלואה בישוב המעידים על ירידה בתחלואה, החלטנו לקיים את המפגשים המתוכננים מחר יום ד' 24.02.2021 בגני הילדים ובתי הספר.

למפגשים אלו חשיבות רבה להעלאת מצב הרוח, הקשרים החברתיים והחזרה ההדרגתית לשיגרה. המפגשים ינוהלו באחריות ובמקצועיות רבה ע"י מנהלות הגן ומנהלות בתי הספר עפ"י המתווה המאושר שהינו עד 20 ילדים בכל קבוצה ובאוויר הפתוח.

יחד עם זאת על כולנו לנהוג באחריות מרבית עפ"י המתווה והנחיות משרד הבריאות.

באיחולי חג פורים שמח לכל קהילת קריית עקרון ועם ישראל.