פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 1 – נושאים כלליים – מיום 31/3/2022


08/06/2022 20:29

‏‏‏‏‏‏‏‏31 מרץ, 2022
‏כ"ח אדר ב, תשפ"ב

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קריית עקרון

נעדרו:

  • קצין משטרה – משטרת ישראל

הנדון:

פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 1 – נושאים כלליים – מיום 31/3/2022

נושאים:

מס' סידוריתיאור הבקשההחלטות ונימוקים  להצבה/ סימון תמרורביטול/ מחיקת תמרורכתובתמספר בקשה
 1.בקשה לביטול קטע מסימון קיים אדום-לבן ברחוב הרמב"ם סמוך לבית 23, עקב אי נחיצות הסימון ברחוב במצבו כחד סיטרי ועקב מצוקת החניה במקום.  לאשר ביטול קטע סימון אדום לבן, ע"פ חוו"ד יועץ התנועה.   ע"פ תכנית.   818רח' הרמב"ם 23741
 2.בקשה לאישור חניה ע"ג כביש/מדרכה במיקומים שונים  ב"אנטי מפרץ" מיתון תנועה בשכונת החבצלת, עקב מצוקת החניה בשכונה.   מצ"ב תשריטים  לאשר, בהתאם לבדיקת וחוו"ד יועץ התנועה.  שכונת החבצלת הצעירה742
 3.בקשה לביטול קטע חד סיטריות ברחוב הזית וליצירת אפשרות לתנועה דו סיטרית: כניסה מרחוב הבנים לרחוב הגפן, ופניה לרחוב הזית עד בית מס' 7.   במטרה להימנע מנהיגה לכל אורך רח' הגפן והזית ובכך לקצר דרך הנסיעה לבתי מגורים מס' 3-5.  לדחות. ע"פ חוו"ד יועץ התנועה. עקב חוסר שדה ראיה ומסוכנות דו סיטריות בקטע זה של הדרך.      רח' הזית 3-5743
 4.בקשה להצבת מראה פנורמית ברחוב משה שרת פינת קרן היסוד. לבאים מרחוב קרן היסוד יש קושי בשדה הראיה לתנועה מרחוב משה שרת-מכיוון מערב.  לדחות, ע"פ חוו"ד יועץ התנועה.    רח' משה שרת פינת רח' קרן היסוד.744
 5.בקשה לסימון מקום חניה, במפרץ החניה הקיים ברחוב צדוק הלוי , כחניה פרטית לשימוש ולנוחיות התושב שביתו סמוך לחניה.  לדחות. לא ניתן להפריט חניות ציבוריות.  רח' צדוק הלוי (פינת רח' שיזף 3 ב')745
 6.בקשה חוזרת לבחינה ולאישור פסי האטה ברחוב דרך ירושלים. ברחוב נוהגים במהירות מופרזת. העיקול החד וצפיפות הדרך עקב חניה לאורך המדרכות גורמים ומחריפים את הקושי בשדה הראיה.   בנוסף, מבוקש שלא להפוך הרחוב לחד סיטרי, מצב שעלול להחמיר הבעיות.  לדחות פסי האטה.   נבחנה חד סיטריות ברחוב והוחלט שלא לאשר.  רח' דרך ירושלים746
 7.לבחינת המלצה שלא לפצל יח"ד, ברחובות בהם קיימת מצוקת חניה.  לשוב ולדון בישיבה הבאה.  רחבי הישוב747
 8.בקשה לשינוי מיקום מקומות חניה לרכב שיתופי במפרץ חניה ציבורית, עבור המפעילים: קבוצת שלמה סיקסטסיטי קאר ע"פ מתכונות עיסקיות, למשך כחצי שנה.   מיקום קודם: בחזית רח' הרצל 34    לאשר.   ע"פ תכנית מצ"ב.  רח' הרצל 32748
 9.בקשה לסימון מעטפה בכניסה לחניה, עקב חסימה ע"י רכבים  חונים ו/או רכבים הנצמדים והחונים בשני צידי הכניסה בצורה המקשה על תימרון הכניסה/יציאה לחניה.   בקשה לכריתת עץ הקיים במדרכה בחזית הבית, המהווה הפרעה בכניסה לחניה.    לדחות סימון מעטפה. ע"פ חוו"ד יועץ התנועה- קיימת אפשרות להכנס לחניה "עם האף" קדימה ויציאה בהילוך אחורי.   התקבלה תשובת פקיד היערות לדחיית כריתת העץ.   בכל מקרה של חסימת החניה, ניתן לפנות לאכיפה ע"פ חוק.    רח' שלמה בן יוסף 19749
 10.בקשה לביטול החלטה בה אושר פס האטה ברח' אלי כהן סמוך לרח' משה ליבי, עקב מעבר חציה ופס האטה הקיימים בסמיכות ומסייעים להאטה בתנועה ומייתרים פס ההאטה הנוסף.  לשוב ולדון לאחר בחינת ופריסת כל הנתונים.      רח' אלי כהן750
 11.בקשה חוזרת לסימון תמרור 820-מעטפה, בחזית החניה הפרטית. עקב החונים משני צידי החניה הפרטית המונעים תמרון הכניסה והיציאה. סמוך למבני בי"כ.    לאשר.   ע"פ תשריט  רח' שיבת ציון 10751
 12.בקשה לבחינה חוזרת לאחר ביצוע מעקב נחיצות והסתגלות שינוי בהסדרי התנועה – פניה ימינה בלבד מרחוב יאיר שטרן לרחוב הרצל.  לבטל הסדרי התנועה – פניה ימינה בלבד ולאפשר נסיעה לשני כיווני הנסיעה ברחוב הרצל. ע"פ הצורך, ניתן לפנות ימינה להשתלבות בטוחה בתנועה.   ע"פ תשריט    רח' יאיר שטרן פינת רח' הרצל752
 13.בקשה להצבת מראה פנורמית עקב קושי בשדה הראיה ביציאה ימינה מרחוב השיזף לרחוב צדוק הלוי.    לאשר הצבת מראה פנורמית ברחוב צדוק הלוי, ביציאה מרחוב שיזף- לכיוון דרום (שמאלה).   ע"פ תשריט      רח' צדוק הלוי פינת רח' שיזף  753
 14.בקשה לאישור 2 פסי האטה ברחוב הרב מחלי המוביל למוסדות חינוך, לצורך שיפור הבטיחות.    לאשר, לצורך הבטיחות, ע"פ הנחיית הרלב"ד.   ע"פ תכנית שתוכן.  רח' הרב מחלי יוסף754
 15.בקשה לאשר תמרור הגבלת מהירות 30 קמ"ש בכניסה לרחוב הרב מחלי, לצורך שיפור הבטיחות.    לאשר, לצורך הבטיחות, ע"פ המלצת הרלב"ד.   ע"פ תכנית שתוכן.  רח' הרב מחלי יוסף פינת רח' הרב יעבץ755
 16.בקשה לאישור חניית נכה כללית בחזית מבנה דיור ציבורי.   מצ"ב תשריט  לאשר בדיעבד.      רח' משה שרת756
17.בקשה לשינוי מיקום חניית נכה כללית סמוך לאנדרטה לצורך נוחיות ובטיחות החניה.   מצ"ב תשריט  לאשר.   ע"פ תכנית.  רח' דרך שלום757
 18.בקשה לסימון מעטפה בכניסה לחניה הפרטית, עקב חסימת החניה.   מצ"ב תשריט  לאשר.   ע"פ תכנית.  היהלום 9ב758

רשמה: יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה