28 חניות חדשות בשכונת חבצלת!


21/05/2023 18:02

שכונת נאות הדרים סובלת מיום הקמתה בחוסר במקומות חניה זאת לאור תכנון לקוי.

לאחר בחינות רבות והתאמה של תכנית החניות בשכונת חבצלת לבקשת התושבים, ביום ראשון, 28/05, יחלו עבודות להקמת 28 חניות חדשות בשכונה.

העבודה צפויה להימשך כשלושה שבועות.

למרות העבודות הצפויות ננסה ככל הניתן למנוע חסימות או שינויים בהסדרי התנועה שאם יהיו נעדכן.

ממשיכים בחידוש והתחדשות היישוב!