דיווח הממונה על פעילות חופש המידע במועצה מקומית קריית עקרון 2023


29/02/2024 18:05

דיווח הממונה על פעילות חופש המידע במועצה מקומית קריית עקרון 2023