31102023-2000


31/10/2023 20:01

קול קורא – פנייה לקבלת הצעה למתן שרותי ייעוץ בכתיבת מכרז לבחירת גוף מנהל לבניית מבני ציבור ברובע שדות בקריית עקרון עבור מנהלת רובע שדות במועצה מקומית קריית עקרון