אירוח כיתת אזרחים ותיקים בגן נרקיסים


02/03/2017 19:09

כיתת אזרחים ותיקים התארחו היום (23.02.2017) בגן נרקיסים וביחד עם הילדים העשירו את חצר הגן מחומרים ממוחזרים