ביצוע עבודות פיתוח במעגל תנועה


22/12/2017 13:44

ביצוע עבודות פיתוח במעגל תנועה של רחובות הרצל ומשה שרת בקריית עקרון

מכרז פומבי מספר 7/2017

לצפיה בקבצי המכרז