31/01/2024 10:59

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח – הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מספר את/32/2022