דרוש/ה מנהל/ת מעון


17/06/2021 15:50

לרשת התחלה חכמה (מתנ"ס קריית עקרון)

היקף משרה: 100% (5 ימים בשבוע)
כפיפות: מנהלת המתנ"ס

תיאור התפקיד

  • הטמעת נהלים ותהליכי עבודה חינוכיים במעון.
  • גיוס השמה, ניהול והדרכות צוות עובדים.
  • ניהול אדמיניסטרטיבי, תקציב, מטבח, רכש ועוד.
  • יישום תוכנית העבודה השנתית.
  • קשר עם הורים וגורמים בקהילה.
  • עבודה מול גורמי חוץ ופנים בחברה למתנסים ומשרד העבודה והרווחה.
  • טיפול בבטיחות ובטחון, תברואה ותזונה.

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות

בוגר/ת תואר ראשון בחינוך לגיל הרך / פסיכולוגיה / עבודה סוציאלית.
עדיפות לתואר שני בהתפתחות הילד.
ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות רצוי בניהול מסגרות לגיל הרך.

אישור משטרת ישראל על

רישום פלילי – היעדר הרשעות בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.

הגשת הצעות:

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il

טלפון לבירורים: 08-6228854

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה