מבצע סוף חוב


11/06/2017 00:51

בעלי חובות עבר בארנונה ייהנו מפריעתן בהנחה של עד 50 אחוזים מהחוב

במועצה מקומית קריית עקרון יצאו במבצע לגביית חובות ארנונה, בהתאם לתקנת שר הפנים בעניין גביית חובות הארנונה ברשויות המקומיות. על פי החלטת המועצה, במבצע זה, שהחל בתחילת חודש יוני וימשך עד סוף חודש נובמבר 2017, יתאפשר לחייבים בארנונה לתקופה שעד סוף שנת 2014, לשלם עד מחצית מיתרת החוב בלבד וזאת על מנת להביא למחיקתו.

במבצע זכאים להשתתף חייבים בחובות שנצברו עד ה 31.12.2014, ומיועד לחייבי ארנונה לנכסי מגורים ועסקים, למעט נכסים אשר המחזיקה בם היא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי או מי שקיבל פטור מארנונה על פי סעיפים 5-14 לפקודת מס עירייה ומסי הממשלה.
במסגרת המבצע, ייהנו חייבים אשר ישלמו במזומן לפירעון מלוא החוב באופן מיידי מ-50 אחוזי הנחה במעמד תשלום החוב. לחייבים הבוחרים לשלם בדרכים נוספות תינתן הנחה בסך 45 אחוזים מהחוב, וזאת בלבד שהסכום ישולם במלואו ובתוך חודש מתחילת המבצע, שהחל בראשון ליוני, 2017. יחד עם זאת, מדגישה מועצת קריית עקרון, כי רק חייבים אשר הסדירו את חובותיהם לארנונה לשנים 2015 עד 2017 במועד מימוש המבצע, יהיו זכאים להנחה הנ"ל.

מר חובב צברי, ראש המועצה: "מעבר להיותנו גוף מוניציפלי אשר כפוף למדינה, אנו במועצת קריית עקרון פועלים למען רווחתם של התושבים בראש ובראשונה. בהתאם לכך, המהלך להפחתה בחוב הארנונה עד לשנת 2014 נועד להטיב עם התושבים, שכן רווחת התושבים כוללת בתוכה גם את נטל התשלומים השונים, המשפיע רבות על הכנסתו הפנויה של התושב ועל רווחתו ורווחת משפחתו, בנוסף לפרסום בכלי התקשורת אני רואה בזה הזדמנות נוספת למשפחה שמעוניינת לחזור למסלול החיים הרגיל ללא משיכת חובות שיצברו ריבית והצמדה, נצלו ההזדמנות, עלו והצליחו"