המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / אגף הנדסה / פרוטוקולים – הנדסה

פרוטוקולים - הנדסה

פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 3 – נושאים כלליים – מתאריך 31/8/3022
פורסם ב: 15/09/2022
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 2 – נושאים כלליים – מתאריך 1/6/2022
פורסם ב: 14/09/2022
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 1 – נושאים כלליים – מיום 31/3/2022
פורסם ב: 08/06/2022
הנדון: פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 4 – נושאים כלליים – מיום 29/12/2021
פורסם ב: 08/06/2022
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – שלא מן המניין – נושאים כלליים – מיום 1.12.2021
פורסם ב: 08/06/2022
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 3 – נושאים כלליים – מיום 12.9.2021
פורסם ב: 08/06/2022
הנדון: פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 2 – נושאים כלליים – מיום 9.6.2021
פורסם ב: 08/06/2022
פרוטוקול רשות התמרור המקומית מס' 1 – נושאי חניות נכים כלליות – מיום 11.3.2021
פורסם ב: 07/06/2022
פרוטוקול ועדת תנועה מרכזית שהתקיימה בתאריך 30/11/2020
פורסם ב: 01/03/2021
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 5 – נושאים כלליים – מיום 11.01.2021
פורסם ב: 01/03/2021
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 4 – נושאים כלליים – מיום 25/10/2020
פורסם ב: 03/01/2021
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – נושאי חניות נכים כלליות – מיום 12.8.2020
פורסם ב: 03/01/2021
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 3 – נושאים כלליים – מיום 2.8.2020
פורסם ב: 03/01/2021
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 2 – נושאים כלליים – מיום 17/6/2020
פורסם ב: 16/07/2020
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 1 – נושאים כלליים – מיום 2/2/2020
פורסם ב: 16/07/2020
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 5 – נושאים כלליים – מיום 5.1.2020
פורסם ב: 27/02/2020
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 4 – נושאים כלליים – מיום 1.12.2019
פורסם ב: 20/01/2020
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – לא מן המניין – מיום 22.9.19
פורסם ב: 20/01/2020
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 3 – נושאים כלליים – מיום 28.8.2019
פורסם ב: 20/01/2020
פרוטוקול רשות תמרור מקומית – נושא חניון רח' הסביונים – מיום 19.6.2019
פורסם ב: 20/01/2020
1 2

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב