מכרז לתכנון, אספקה והקמת חצר משחקים


23/02/2017 16:27

מכרז מספר: 1/2017

טפסי המכרז:

  1. -מכרז לתכנון, אספקה והקמת חצר משחקים
  2. -כתב כמויות
  3. -4549F72-10motsa
  4. -4549F72-10-Model
  5. -4549F72-10metkanem
  6. -4549F72-10gvahem

חשוב לציין, אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות, ייתכן ויתגלו חלקים או יכולות באתר שטרם הונגשו כדוגמת מסמכים בפורמט PDF, במידת הצורך ניתן לקבל את טפסי המכרז באופן פיזי במשרדי המועצה בתאום מראש עם מזכירת אגף הכספים הגב' רונית איציקסון בטלפון: 08-6228866