מנהל מוקד קליטה לשילוב אזרחי ישראל ממוצא אתיופי


08/06/2018 15:16

מכרז חיצוני, מכרז מס' 6/18

תואר התפקיד: מנהל מוקד קליטה לשילוב אזרחי ישראל ממוצא אתיופי

כפיפות ארגונית: מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

היקף משרה: 100%

תיאור תפקיד:

  • אחראי לניהול המקצועי הכרוך בביצוע הפרויקט.
  • אחראי על מיפוי נתונים ומידע עדכני של כלל האזרחים ממוצא אתיופי ברשות המקומית.
  • אחראי על ניתוח הנתונים ועיבודם לתוכנית עבודה מותאמת.
  • אחראי על תיאום כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום וליישום הפרויקט.
  • אחראי על גיוס וניהול מתנדבים במסגרת הפרויקט.
  • אחראי על עבודתם של עובדי המוקד.

דרישות תפקיד:

השכלה:

  • בעל תואר אקדמי ראשון במדעי החברה , החינוך או העבודה הסוציאלית.
  • דובר השפה האמהרית ו/או תיגרינית כשפת אם.

ניסיון מקצועי:

  • בעל שלוש שנות ותק לפחות בניהול פרויקטים ומיזמים חברתיים.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים.

תנאי העסקה:

דירוג:  על פי הסכמי השכר

הבהרה – מדובר במשרה המתוקצבת על ידי המשרד לשיווין חברתי וקיומה מותנה בחידוש התקציבים לרשות. לפיכך, המועמד/ת שיזכה יחתום על חוזה העסקה מיוחד תלוי תקציב.

הערה –  מובהר למועמדים כי הקבלה לתפקיד מותנית באישור המשרד לשיווין חברתי.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות. בדואר אלקטרוני ronit@ekron.org.il או באמצעות פקס 08-9370379 לידי רונית איציקסון מזכירת אגף כספים.

טלפון לבירורים: 08-6228866

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 21.06.2018 בשעה 13:00.

רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד.