מנהל מרכז השכלה (היל"ה)


19/05/2021 19:50

מכרז פנימי / פומבי מס' 12/21

היקף משרה: 100%

כפיפות: מנהל היחידה לקידום נוער

דרגת המשרה ודירוגה: דרגה BA בדירוג חינוך חברה ונוער

תיאור התפקיד:

 • מנהל ומפעיל מערכת למידה בלתי פורמלית במסגרת היחידה לקידום נוער ברשות המקומית. הלמידה מכוונת להשלמת השכלה פורמלית ולהעשרה לבני נוער הנמצאים מחוץ למסגרת חינוכית פורמלית.
 • מאתר ומרכז נתונים על הנערים הזקוקים להשלמת השכלת יסוד בתיאום עם מנהל היחידה לקידום נוער ברשות המקומית.
 • אחראי לאבחון הנערים ולמיונם על פי הרמות הלימודיות.
 • אחראי לקליטת בני הנוער ולשילובם בתוכנית היל"ה.
 • אחראי להתאמת המסגרת הלימודית ולקביעת מקום הלימוד.
 • מאתר ומגייס מורים מתאימים לאוכלוסיית הנערים.
 • מנחה את המורים בנושא התכנים והשיטות הלימודיות.
 • אחראי לתכנון, ארגון וביצוע השתלמויות למורים.
 • מפקח על עבודת המורים ומאשר את דיווחיהם.
 • עוקב אחר ההישגים הלימודיים.
 • אחראי בפני מנהל היחידה לקידום נוער להפעלה נכונה של המשאבים העומדים לרשותו.
 • אחראי לקשר עם המנחים להשכלה במשרד החינוך והקבלן הפדגוגי.
 • פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך התרבות והספורט

תנאי סף:

השכלה:

 1. תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, מדעי החברה, קידום נוער, מינהל חינוכי, ייעוץ חינוכי ו/או תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ בתחום הדיסיפלינרי שמאושר בתעודת הוראה
 2. תעודת הוראה בחטיבה עליונה.
  יועדפו בעלי ניסיון בהוראה בהיל"ה או בהוראת נוער בסיכון.

ניסיון:

4 שנות ניסיון באחד לפחות מהתחומים הבאים: הוראה בחטיבה עליונה, הוראה בחינוך מיוחד, הוראה בהיל"ה.

הכשרה:

חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס מנהלים / אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת שאושרה מראש ע"י מנהלת אגף החינוך.

שפות:

עברית ברמה גבוהה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.
 2. יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה.
 3. יכולת להנחות מורים
 4. יכולת להכין ולהתאים תוכניות לימוד לצורכי הלומדים
 5. הכרת תוכניות לימודים
 6. יכולת ביטוי בכתב ובעל פה
 7. יכולות ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת

אישורים נדרשים:

אישור משטרה:

אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il

טלפון לבירורים: 08-6228854

 • את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 30.6.2021 בשעה 14.00.
 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה