מנהל/ת מחלקת נוער


16/01/2020 14:56

מכרז פנימי/חיצוני מכרז מס' 4/20

הגדרת המשרה: מנהל/ת מחלקת נוער
היקף משרה: 100%
תנאי העסקה: דרוג דרגה 8-10
כפיפות אירגונית: מנהל המתנ"ס
תיאור תפקיד: הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית.

1. קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית:

 • איתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתוכנית העבודה, בהתאם להנחיות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית.
 • בניית תכנית עבודה תקופתית ושנתית ובקרה על יישומה בשיתוף עם מפקח מינהל חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית.
 • התווית המדיניות התקציבית לפעולות המחלקה ובקרה אחר ביצועה.
 • פרסום ושיווק המחלקה והגברת המודעות לקיום הפעילויות שהיא מבצעת.
 • שיתופי פעולה עם מחלקות אחרות ברשות לקידום פעילות הנוער.
 • ניהול ואחריות על תנועות הנוער ביישוב.
 • שיתופי פעולה עם פרויקטים רשותיים דוגמת "עיר ללא אלימות".
 • פיתוח ויישום קשרי עבודה עם מפקחי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
 • עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.
 • פיתוח מנהיגות צעירה (כגון: מד"צים).
 • פיתוח התנדבות ומעורבות של בני נוער בקהילה.

2. ניהול עובדי מחלקת הנוער:

 • גיוס עובדים לפרויקטים השונים בתיאום עם מערך משאבי אנוש במתנ"ס.
 • הדרכה וקידום העובדים במחלקת הנוער.
 • קיום ימי השתלמות והעשרה מקצועית לעובדים.
 • ניוד עובדים בהתאם לצורכי המחלקה ובהתאם ל"חוקת העבודה".
 • פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת היחידה.

3. ניהול מועצת תלמידים ונוער ברשות:

 • אחריות על קיומה והפעלתה התקנית של מועצת תלמידים ונוער ברשות.
 • יישום נהלי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך וכתיבת נהלים מקומיים בנושאים הבאים: סדרי בחירתה של המועצה, פרסום שמות חבריה, מועדי כינוסה ומקום כינוסה, סדרי הכינוס של המועצה וארגון פעילותה, סיוע בבניית תכנית עבודה שנתית.
 • קיום פגישות עם מועצת התלמידים ונוער אחת לחודשיים, לכל הפחות.

דרישות התפקיד:

ניסיון:

 • ניסיון מקצועי של 3 שנים בתפקידי הוראה או הדרכה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי: בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי, או במערכת החינוך העל– תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
 • ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

כישורים אישיים ומאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • כושר ניהול צוותי עבודה.
 • כושר עבודה בצוות.
 • יצירתיות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים, תכנון וניהול תקציב.
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • עבודה עם נוער.
 • אמינות.

תנאי סף למינוי:

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • סיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער בהיקף של 188 שעות לפחות אשר מארגן משרד החינוך או מי מטעמו. אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך בתוך 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

רישום פלילי – העדר רישום פלילי- יש לצרף אישור משטרת ישראל.

שפות: עברית ברמה גבוהה

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה- office.

מועד פרסום המכרז:

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש את טפסי הגשת המועמדות, שאלון אישי, קורות חיים, תעודות רלוונטיות, המלצות, היעדר רישום פלילי באמצעות דואר אלקטרוני ayalaa@ekron.org.il
לפרטים: ניתן לפנות לאילה אהרוני מנהלת לשכת מנכ"לית: 08-6228865.

לא תתקבל הגשת מועמדות ללא צירוף טפסי הגשת המועמדות וקורות חיים

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 26.01.2020 בשעה 14:00.

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.