מנהל/ת מחלקת פרויקטים פיזיים, תנועה ומבנים מסוכנים


13/07/2020 08:05

מכרז פנימי / חיצוני

מכרז מס' 12/20

תואר תפקיד: מנהל/ת מחלקת פרויקטים פיזיים , תנועה ומבנים מסוכנים

היקף משרה: 100%

כפיפות: מהנדסת המועצה

תיאור תפקיד:

1. פרוייקטים פיזיים:

 • מתן מענה מקצועי לכתיבת מכרזים
 • בניית לוחות זמנים ומעקב
 • הצגת תמונת מצב והשלכות לממונים
 • מעקב אחרי התקדמות תכנון וביצוע
 • קיום הקשרים הרלוונטיים לתפקיד עם שאר מחלקות המועצה
 • ניהול ההתקשרויות עם הספקים שונים והפעלתם
 • ניהול ומעקב אחרי תקציבים וניצולם
 • עריכת בקשות תקציביות למשרדי הממשלה ולגורמים מממנים ומעקב אחריהן
 • עריכת דו"חות למשרדי ממשלה ולגורמים מממנים על הביצוע
 • ביצוע מטלות אחרות המתלוות לתפקיד

2. תנועה:

 • ריכוז נושאים תנועתיים ותחבורתיים
 • קבלת פניות מתושבים בנושאים הנ"ל
 • מענה לתושבים בנושאים הנ"ל
 • ניהול ועדות תחבורה ורשות התמרור, כולל בניית סדר היום, הנפקת פרוטוקולים, מעקב אחרי ביצוע של ההחלטות.

3. מבנים מסוכנים:

 • בניית תכנית עבודה לטיפול במבנים מסוכנים
 • הפעלת חוק עזר עירוני למבנים מסוכנים
 • אינטראקציה גבוהה עם היועץ המשפטי למועצה.

תנאי סף

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי בהנדסה אזרחית או הנדסת בניין או הנדסת תנועה ותחבורה או הנדסת כבישים, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או:

 • הנדסאי קונסטרוקציה/בניין רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל: שלוש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק.

תנאי סף נוספים:

 • מוכנות לעבוד בשעות לא שגרתיות במידה ויידרש
 • יישומי מחשב – ידע בתוכנות OFFICE
 • רישיון נהיגה בתוקף

דרישות נוספות:

 • אמינות
 • יכולת עמידה אסרטיבית מול קבלנים ונותני שרות חיצוניים.
 • ייצוגיות.
 • יכולת הובלה.
 • שירותיות.
 • יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות.
 • מוטיבציה גבוהה ורצון ללמידה.
 • יכולת סדר וארגון.
 • כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

העסקה:

בחוזה אישי ברמת מנהלי מחלקות בדירוגי מהנדסים או הנדסאים, בהתאם להנחיות ובכפוף לאישור משרד הפנים.

הגשת הצעות ומועדים

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני handasa@ekron.org.il

טלפון לבירורים: 08-6228936

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 28.07.2020 בשעה 14:00

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.