מסיימים את החובות למועצה


17/12/2017 15:15

הנחה מיוחדת. 

בהתאם לתיקון מס 3 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשע"ז 2017, אישרה המועצה ביום 10.12.2017

הארכת מבצע הגביה – הנחה מיוחדת על חובות ארנונה שנצברו עד ליום 31.12.2014 ט' בטבת תשע"ה בגין נכסים כפי שפורסם בעבר.

תושבים ועסקים בעלי חוב ארנונה מוזמנים לפנות למחלקת הגבייה ולהסדיר את החוב.

תוקף המבצע הוארך עד ליום ה 31.12.2017.