מרכז מוקד קליטה לשילוב אזרחי ישראל ממוצא אתיופי


18/03/2018 00:13

מכרז פנימי/חיצוני מכרז מס' 5/18

תואר התפקיד: מרכז מוקד קליטה לשילוב אזרחי ישראל ממוצא אתיופי.

כפיפות ארגונית: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

היקף משרה:100%

תיאור תפקיד:

• אחראי לסייע למנהל המוקד בביצוע תפקידיו.

• אחראי על מיצוי זכויות האזרחים הישראלים ממוצא אתיופי רשות.

• אחראי על מתן מענה לפניות הציבור ושירות ישיר לאזרחים ישראלים ממוצא אתיופי.

דרישות תפקיד:

השכלה:

• בעל תואר אקדמי ראשון במדעי החברה , החינוך או העבודה הסוציאלית.

• דובר השפה האמהרית ו/או טיגרית כשפת אם.

ניסיון מקצועי:

• בעל שלוש שנות ותק לפחות בריכוז או ביצוע פרויקטים ומיזמים חברתיים.

כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים.

תנאי העסקה: דירוג: על פי הסכמי השכר.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 29.03.2018 בשעה 13:00 על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברחוב הרצל 44 בקריית עקרון, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במעטפה סגורה במסירה ידנית לרונית איציקסון, מזכירת אגף הכספים.

טלפון לבירורים:

רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד.