סייעת בגן ילדים


31/07/2018 19:18

מכרז חיצוני מס' 10/18

תואר תפקיד: סייעת בגן ילדים.
היקף משרה: 100%

תיאור תפקיד:

סיוע בפעילות התפעולית והלימודית בגן, תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית הגננת וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות משרד החינוך.

התפקיד כולל:

  • תיאום ותכנון פעילויות בגן
  • הכנת הגן לקראת יום עבודה
  • פעילות פדגוגית וטיפול בילדים
  • ניקיון וארגון הגן

כפיפות ארגונית:

רכזת גני ילדים והגננת

דרישות התפקיד:

השכלה:

  • 12 שנות לימוד לפחות
  • קורס סייעות פדגוגיות (ניתן לבצע את הקורס בתוך שנתיים מתחילת העבודה)
  • השכלה נוספת – יתרון

כישורים אישיים:

תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, יוזמה, קפדנות, עירנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, סדר וניקיון, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות.

תכונות ניהול וארגון: יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים.

מצבי תפקיד:

התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

את ההצעות יש להגיש, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במסירה ידנית במעטפה סגורה, על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברחוב הרצל 44 בקריית עקרון.

אשת קשר לעניין מכרז זה – גב' רונית איציקסון טלפון: 08-6228866 | 08-6228852

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 09.08.2018 בשעה 13:00

רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

בברכה,

חובב צברי
ראש המועצה