ספרן/ מידען בספריה העירונית


05/12/2019 22:56

מכרז פנימי/חיצוני מכרז מס' 8/19

הגדרת המשרה: ספרן/ מידען בספריה העירונית.

היקף משרה: 80%.

תנאי העסקה: דרוג דרגה 37-39.

כפיפות אירגונית: מנהלת הספריה העירונית.

תיאור תפקיד: מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספריה.

תחומי אחריות והמשימות העיקריות:

מתן שירותי ספריה

 • רישום שואלים , מעקב וטיפול בהשאלת ובהחזרת הפריטים על פי  מדיניות הספריה.
 • ייעוץ והכוונה לבאי הספריה.
 • סיוע באיתור מידע או פריט.
 • ארגון אוסף פירטי הספריה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים.
 • זיהוי צרכי משתמשים ודיווח לממונה.

ייזום וביצוע פעילויות העשרה

 • הפעלת פעולות תרבות בכלל וספרות בפרט , לילדים ומבוגרים, בתוך הספריה ומחוצה לה.
 • הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי האוריינות.
 • ביצוע פעולות לעידוד הקריאה.
 • מתן הדרכה לכתיבה אקדמאית.
 • מתן הדרכה לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע.
 • ייזום אירועים ופעילויות תקופתיות.

תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה

 • מתן שירות מקצועי ואדיב לבאי הספריה.
 • פתיחה וסגירה של הספריה בהתאם לשעות הפעילות.
 • הפעלת אתר האינטרנט של הספריה.
 • הבטחת קיום נוהלי הספריה.
 • דיווח לממונה על כל ליקוי תקלה במרחב הספריה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
 • זיקה לספרות ותרבות.
 • עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
 • מתן שירות אדיב.

שעות עבודה

 • 12:00-19:00, עשויים להיות שינויים בשעות העבודה.

תנאי סף למינוי:

השכלה:

 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות.

או:

 • סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות.

או:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה.

רישום פלילי– העדר רישום פלילי- יש לצרף אישור משטרת ישראל.

שפות:

 • עברית ואנגלית ברמה טובה.

יישומי מחשב:

 • מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות – ידע בתוכנות .OFFICE

מועד פרסום המכרז: 

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, ניסיון והמלצות באמצעות דואר אלקטרוני ronit@ekron.org.il או באמצעות פקס 08-9370379 לידי רונית איציקסון, מזכירת אגף הכספים, טלפון לבירורים: 08-6228866.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 15/12/2109 בשעה 14:00.

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

בכבוד רב,
חובב  צברי – ראש המועצה

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.