ספרן/ מידען בספריה העירונית


03/03/2020 09:38

מכרז חיצוני מכרז מס' 8/20

הגדרת המשרה: ספרן/ מידען בספריה העירונית.
היקף משרה: 80%.
תנאי העסקה: דרוג דרגה 37-39.
כפיפות ארגונית: מנהלת הספריה העירונית.
תיאור תפקיד: מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספריה.

תחומי אחריות והמשימות העיקריות:

מתן שירותי ספריה

 • רישום שואלים, מעקב וטיפול בהשאלת ובהחזרת הפריטים על פי מדיניות הספריה.
 • ייעוץ והכוונה לבאי הספרייה.
 • סיוע באיתור מידע או פריט.
 • ארגון אוסף פירטי הספריה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים.
 • זיהוי צרכי משתמשים ודיווח לממונה.

ייזום וביצוע פעילויות העשרה

 • הפעלת פעולות תרבות בכלל וספרות בפרט , לילדים ומבוגרים, בתוך הספריה ומחוצה לה.
 • הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי האוריינות.
 • ביצוע פעולות לעידוד הקריאה.
 • מתן הדרכה לכתיבה אקדמאית.
 • מתן הדרכה לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע.
 • ייזום אירועים ופעילויות תקופתיות.

תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה

 • מתן שירות מקצועי ואדיב לבאי הספריה.
 • פתיחה וסגירה של הספריה בהתאם לשעות הפעילות.
 • הפעלת אתר האינטרנט של הספריה.
 • הבטחת קיום נוהלי הספריה.
 • דיווח לממונה על כל ליקוי תקלה במרחב הספריה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
 • זיקה לספרות ותרבות.
 • עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
 • מתן שירות אדיב.

שעות עבודה

 • 12:00-19:00, עשויים להיות שינויים בשעות העבודה.

תנאי סף למינוי:

השכלה:

 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות.

או:

 • סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות.

או:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה.

רישום פלילי – העדר רישום פלילי- יש לצרף אישור משטרת ישראל.

שפות:

 • עברית ואנגלית ברמה טובה.

יישומי מחשב:

 • מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות – ידע בתוכנות Office

מועד פרסום המכרז:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני ayalaa@ekron.org.il
טלפון לבירורים, האגף לשירותים חברתיים: 08-9411980

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 15.03.2020 בשעה 14.00.

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יענו.

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

בברכה,
חובב צברי
ראש המועצה