ספרן/מידען בספריה העירונית


02/11/2020 09:08

מכרז חיצוני מס' 19/20

הגדרת המשרה: ספרן/ מידען בספריה העירונית.

היקף משרה: 80%.

תנאי העסקה: דרוג דרגה 37-39 בדירוג המח"ר.

כפיפות ארגונית: מנהלת הספריה העירונית.

תיאור תפקיד: מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספריה.

תחומי אחריות והמשימות העיקריות:

מתן שירותי ספריה

 • רישום שואלים , מעקב וטיפול בהשאלת ובהחזרת הפריטים על פי  מדיניות הספריה.
 • ייעוץ והכוונה לבאי הספריה.
 • סיוע באיתור מידע או פריט.
 • ארגון אוסף פירטי הספריה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים.
 • זיהוי צרכי משתמשים ודיווח לממונה.

ייזום וביצוע פעילויות העשרה

 • הפעלת פעולות תרבות בכלל וספרות בפרט, לילדים ומבוגרים, בתוך הספריה ומחוצה לה.
 • הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי האוריינות.
 • ביצוע פעולות לעידוד הקריאה.
 • מתן הדרכה לכתיבה אקדמאית.
 • מתן הדרכה לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע.
 • ייזום אירועים ופעילויות תקופתיות.

תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה

 • מתן שירות מקצועי ואדיב לבאי הספריה.
 • פתיחה וסגירה של הספריה בהתאם לשעות הפעילות.
 • הפעלת אתר האינטרנט של הספריה.
 • הבטחת קיום נוהלי הספריה.
 • דיווח לממונה על כל ליקוי תקלה במרחב הספריה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
 • זיקה לספרות ותרבות.
 • עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
 • מתן שירות אדיב.

שעות עבודה

 • 12:00-19:00  (עשויים להיות שינויים בשעות העבודה).

תנאי סף למינוי:

השכלה:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות.

או:

 • סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות.

או:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה.

רישום פלילי– היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדרות מסוימים, התשס"א- 2001.

שפות:

 • עברית ואנגלית ברמה טובה.

יישומי מחשב:

 • מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות – ידע בתוכנות .OFFICE

מועד פרסום המכרז: 

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, ניסיון והמלצות באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il או באמצעות פקס 08-9418787 לידי שרית סלומינסקי, מנהלת אגף הון אנושי, טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 16/11/2020 בשעה 14:00.

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

 

בכבוד רב,
חובב  צברי – ראש המועצה

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.