ספרן / מידען בספריה העירונית


25/01/2021 18:08

מכרז פנימי / פומבי מס' 04/21

היקף המשרה: 80%

כפיפות: מנהלת הספרייה העירונית.

דרגה ודירוג: 37-40 בדירוג המח"ר.

שעות העבודה:

 • ימים א, ג, ה 12:00-19:00
 • יום ב 11:00-17:00
 • יום ד 8:00-15:00

* נדרשת אפשרות לגמישות בשעות העבודה בהתאם לצורכי הספרייה

תיאור התפקיד:

מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספריה.

תחומי אחריות והמשימות העיקריות:

מתן שירותי ספריה

 • רישום שואלים, מעקב וטיפול בהשאלת ובהחזרת הפריטים ע"פ מדיניות הספריה.
 • ייעוץ והכוונה לבאי הספריה.
 • סיוע באיתור מידע או פריט.
 • ארגון אוסף פירטי הספריה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים.
 • זיהוי צרכי משתמשים ודיווח לממונה.

ייזום וביצוע פעילויות העשרה

 • הפעלת פעולות תרבות בכלל וספרות בפרט , לילדים ומבוגרים, בתוך הספריה ומחוצה לה.
 • הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי האוריינות.
 • ביצוע פעולות לעידוד הקריאה.
 • מתן הדרכה לכתיבה אקדמאית.
 • מתן הדרכה לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע.
 • ייזום אירועים ופעילויות תקופתיות.

תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה

 • מתן שירות מקצועי ואדיב לבאי הספריה.
 • פתיחה וסגירה של הספריה בהתאם לשעות הפעילות.
 • הפעלת אתר האינטרנט של הספריה.
 • הבטחת קיום נוהלי הספריה.
 • דיווח לממונה על כל ליקוי תקלה במרחב הספריה.

תנאי סף:

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות.
או:

סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות.

או:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה.

רישום פלילי:

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדרות מסוימים, התשס"א- 2001.

דרישות נוספות:

שפות: עברית ואנגלית ברמה טובה.
יישומי מחשב: מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות – ידע בתוכנות Office

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
 • זיקה לספרות ותרבות.
 • עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
 • מתן שירות אדיב.

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 14.02.21 בשעה 14.00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב
חובב צברי – ראש המועצה