עובדת סוציאלית פרט ומשפחה


04/11/2017 20:08

מכרז פומבי מספר 23/17 

– נכתב בלשון נקבה, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

הגדרת המשרה: עובדת סוציאלית פרט ומשפחה שיקום ונכויות.
היקף המשרה: 100%
תנאי העסקה: דרוג עו"ס, י"א'-ט', על פי אישור התע"ס.
כפיפות ארגונית: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

תיאור התפקיד

  1. מטפלת בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, עפ"י השיטות המקובלות במקצוע וזאת בהתאם למדיניות העבודה והרווחה.
  2. מתן תמיכה רגשית וליווי משפחות לילדים ובגירים עם צרכים מיוחדים.
  3. קשר רציף ושת"פ עם גורמי הטיפול השונים בקהילה ומחוצה לה.
  4. יצירתיות ופיתוח מענים מהמותאמים לבעלי צרכים מיוחדים ברמה הקהילתית.
  5. יכולת הכלה גבוהה.
  6. מיצוי זכויות ושירותים בתוך הקהילה.

דרישות התפקיד

  1. השכלה: עובדת סוציאלית בעלת תואר בוגרת בעבודה סוציאלית עדיפות לבעלי תואר שני.
  2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי

עדיפות תינתן לבעלות ניסיון מוכח בתחום הרלוונטי

את ההצעות יש לבצע במסירה ידנית במעטפה סגורה עד ליום 21.11.2017 בשעה 13:00

את ההצעות יש להגיש בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית קריית עקרון.

אשת הקשר לעניין מכרז זה ולבירורים נוספים: כוכי שלמה, טל: 08-9411980, מייל: kohi@ekron.org.il

בכבוד רב
חובב צברי – ראש המועצה