עובדת קהילה


18/03/2018 00:07

מכרז פנימי/חיצוני מכרז מס' 4/18

תואר תפקיד: עובדת קהילה
היקף משרה: 50%
כפיפות: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

תיאור תפקיד:

  • פיתוח קהילתי לקבוצות שונות.
  • יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה.
  • איתור צרכי קהילה.
  • הקמת צוותים בין מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות.
  • פיתוח והקמה של מרכז גישור קהילתי.
  • פיתוח וליווי פרויקטים קהילתיים.

דרישות התפקיד:

  • השכלה: בעלת תואר ראשון, עדיפות לבעלות תואר מתחום מדעי הרוח והחברה ( עבודה סוציאלית ).
  • נסיון מקצועי: עדיפות לבעלות נסיון מוכח בתחום הרלבנטי.
  • כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 29.03.2018 בשעה 13:00 על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברחוב הרצל 44 בקריית עקרון, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במעטפה סגורה במסירה ידנית לרונית איציקסון, מזכירת אגף הכספים.

טלפון לבירורים:

רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.