עובדת קהילתית


07/11/2017 19:02

מכרז פומבי למשרה פנויה

מכרז מספר 24/17
המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד

תיאור התפקיד: עובדת קהילה
כפיפות ארגונית: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
היקף משרה: חלקיות משרה 60%

תיאור תפקיד:

  • פיתוח קהילתי לקבוצות שונות
  • יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה
  • איתור צרכי הקהילה
  • הקמת צוותים בין מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות
  • פיתוח והקמה של מרכז גישור קהילתי
  • פיתוח וליווי פרויקטים קהילתיים

דרישות תפקיד:

  • השכלה: בעלת תואר ראשון, עדיפות לבעלות תואר מתחום מדעי הרוח והחברה
  • ניסיון מקצועי: עדיפות לבעלות ניסיון מוכח בתחום הרלבנטי
  • כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים

את ההצעות יש להגיש בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברחוב הרצל 44 קריית עקרון.

את ההצעות יש למסור ידנית במעטפה סגורה עד ליום 21.11.2017 בשעה 13:00

רק מועמדים העונים על דרישת הסף, יענו

אשת הקשר לעניין מכרז זה ולבירורים נוספים: כוכי שלמה, טל: 08-9411980, מייל:kohi@ekron.org.il

בכבוד רב
חובב צברי – ראש המועצה