עובד אחזקה מחלקת תשתיות


27/10/2017 10:02

מכרז פומבי מס' 22/17

תואר תפקיד: עובד אחזקה מחלקת תשתיות
היקף משרה: 100% משרה.
כפיפות ארגונית: מנהל/ת אגף תשתיות.
תיאור תפקיד: תחזוקת תשתיות ומוסדות ציבור בישוב .

התפקיד כולל:

  • ביצוע עבודות תחזוקה בתשתיות הרשות המקומית כגון: דרכים, כבישים ומדרכות, תאורת רחוב, תמרורים ועוד, בהתאם לתחום התמחותו ובהתאם לתכנית העבודה שתיקבע לו על ידי מנהל העבודה / מנהל/ת האגף.
  • מענה לפניות בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות במבנים ציבוריים בתחום הרשות המקומית, על פי מידת דחיפותן ועל פי הנחיית הממונה.
  • תיקון תקלות וליקויים בתחום התמחותו, על פי מידת דחיפותן ועל פי הנחיית הממונה.
  • התרעה בפני הממונה לגבי כל תקלה המצריכה התערבות של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.

דרישות התפקיד:

  • המשימות דורשות מאמץ פיזי.
  • רישיון נהיגה בתוקף.
  • עדיפות לבעלי ניסיון.
  • אישור משטרת ישראל בתוקף בהתאם לחוק חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

השכלה:

יתרון לבעלי ידע מקצועי בתחומי אחזקה שונים, רצוי ידע בריצוף.

כישורים אישיים:

תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, יוזמה, קפדנות, עירנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת לעבוד בצוות.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה בצירוף קורות חיים, תעודות, המלצות ואישור משטרת ישראל כאמור, במסירה אישית ומעטפה סגורה, לרונית איציקסון.

טלפון לבירורים: 08-6228852/66

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 12.11.2017  שעה 13:00. 

רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

טופס הגשת מועמדות למכרז