עובד סוציאלי נוער וצעירים ועובד סוציאלי נוער נפגעי סמים


12/07/2018 11:53

מכרז חיצוני מס' 9/18

הגדרת המשרה: עובד סוציאלי נוער וצעירים ועובד סוציאלי נוער נפגעי סמים.
היקף המשרה: 100%
תנאי העסקה: דרוג עו"ס, יא' – ט', על פי ההסכם הקיבוצי.
כפיפות ארגונית: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

תיאור התפקיד:

 • מרכז ומלווה פרויקטים בתחום הנוער ביישוב ומדריך צוות.
 • מתן שירותים לבני נוער נפגעי סמים.
 • אחריות לריכוז עבודה מול בני נוער וצעירים נפגעי סמים.
 • אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערים הנמצאים במצבי משבר ומצוקה.
 • מטפל בנערים פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודם, משפחתי וחברתי.
 • מקיים קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה הכל בהתאם לצרכי הנער.
 • מקיים קשר עם משפחת הנער.
 • במידת הצורך, מפנה את הנער למסגרת חוץ ביתית ושומר על הקשר עם הנער, עם משפחתו ועם המסגרת אליה הופנה.
 • מאתר צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לאוכלוסיית היעד.
 • מייעץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם נערים.

השכלה:

 • עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית עדיפות לבעלי תואר שני.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • המתקבלים לתפקיד יתחייבו לעבור קורס לטיפול בעבודה עם נוער ועם נוער נפגעי סמים, אשר מוכר ע"י משרד הרווחה, לאחר תהליך קבלה. סיום הקורס וקבלת תעודה הינם תנאי להמשך העסקתו של העובד.

נסיון מקצועי:

 • עדיפות תינתן לבעלי ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם נוער וצעירים (במוקדי מצוקה).
  דרישות מיוחדות:
 • יכולת לשעות עבודה גמישות כולל בשעות אחר הצהריים.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם בצירוף קורות חיים, אישור על רישום בפנקס העובדים הסוציאליים, תעודות המעידות על השכלה והמלצות.

בדואר אלקטרוני ronit@ekron.org.il או באמצעות פקס 08-9370379 לידי רונית איציקסון מזכירת אגף כספים.

טלפון לבירורים: 08-6228866

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 26.07.2018 בשעה 13:00.

רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

בברכה,
חובב צברי
ראש המועצה