עובד קידום נוער בסיכון


01/01/2020 20:30

מכרז פנימי/חיצוני מכרז מס' 1/20

הגדרת המשרה: עובד קידום נוער בסיכון.

היקף משרה: 50%.

תנאי העסקה: דרוג חינוך ונוער.

כפיפות אירגונית: מנהל היחידה לקידום נוער.

תיאור תפקיד:

 • מאתר ויוצר קשר עם בני נוער גילאי 18-14 הנמצאים בניתוק ממסגרות לימוד או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
 • פועל בדרכים של "יישוג" (Reaching out), התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.
 • מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו.
 • מתכנן יעדים חינוכיים וטיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.
 • בונה תכנית התערבות לנערות ולנערים שבאחריותו הכוללים מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית.
 • אחראי לתיעוד שוטף ודיווח לגבי כלל התכניות והתהליכים החינוכיים-טיפוליים של כל נער ונערה שבאחריותו.
 • פועל בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.
 • מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.
 • מנחה תוכניות חינוכיות-טיפוליות קבוצתיות, ופועל לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות התואמות את בני גילם.
 • פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה.
 • מלווה את הנערים ועוקב אחריהם גם במהלך שילובם במסגרת אחרת.
 • פועל בהתאם להנחיות מנהל היחידה לקידום נוער והממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות המחלקה לקידום נוער במשרד החינוך.

דרישות התפקיד:

 • כישורים אישיים:
  • אמפתיה ויכולת יצירת קשר משמעותי עם נוער בסיכון.
  • יכולת התמודדות עם מצבי לחץ.
  • יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מודעות ומעורבות חברתית ואכפתיות.
  • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
  • יכולת ונכונות לעבוד בשעות ובסביבות בלתי שגרתיות.
  • יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.

תנאי סף למינוי:

 • השכלה:
  • תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, חינוך מיוחד, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה.
 • הכשרה:
  • חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת שאושרה מראש ע"י מנהל/ת המחלקה לקידום נוער באגף.
 • ניסיון:
  • שנת ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון לעובדי קידום נוער במגזרים ייחודיים, כגון: עולים, חרדים ומגזר ערבי.
 • רישום פלילי:
  • העדר רישום פלילי- יש לצרף אישור משטרת ישראל

מנהלה:

מועד פרסום המכרז:  

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם אשר ניתן לקבלם גם במשרדי המועצה המקומית, ברחוב הרצל 44 בקריית עקרון ובצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, ניסיון והמלצות באמצעות דואר אלקטרוני ronit@ekron.org.il  לידי רונית איציקסון, מזכירת אגף הכספים.
טלפון לבירורים: 08-6228866.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 16/1/2020  בשעה 14:00.

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

 

בכבוד רב,
חובב  צברי – ראש המועצה

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.