עו"ס לטיפול באלימות במשפחה לאגף הרווחה והשירותים החברתיים


02/11/2020 09:21

מכרז חיצוני 22/20

 • תיאור תפקיד : עו"ס לטיפול באלימות במשפחה
 • היקף משרה : 100%
 • דירוג ודרגה: דרגה יא'-ט' בדירוג העו"ס
 • כפיפות : מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

תיאור התפקיד:

 • אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה כולל ילדים נפגעים וחשופים.
 • זיהוי, איתור ליישוג של בעיות האלימות במשפחה.
 • קליטת הפניות עצמיות ומהמשטרה.
 • אחראי על פיתוח תוכניות קהילתיות לצמצום האלימות במשפחה

תנאי סף:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • אישור על היעדר רישום פלילי.

ניסיון מקצועי:

 • ותק של 3 שנים כעו"ס.
 • יתרון לבעלי ניסיון טיפולי בתחום טיפול בילדים.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:

 • יכולת עבודה בצוות, בעל יוזמה וחשיבה יצירתית.
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ ואי וודאות
 • נכונות לעבודה בשעות גמישות ושעות הערב.
 • השתתפות בהכשרות ייעודיות כהסמכה לתפקיד.

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, ניסיון והמלצות באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il או באמצעות פקס 08-9418787 לידי שרית סלומינסקי, מנהלת אגף הון אנושי, טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 16.11.20 בשעה 14:00

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המשרה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ונשים כאחד.

בברכה,
חובב צברי – ראש המועצה