עו"ס לטיפול באלימות במשפחה


06/03/2021 23:26

מכרז פומבי 08/21

דרוש עו"ס לטיפול באלימות במשפחה

תיאור תפקיד : עו"ס לטיפול באלימות במשפחה (ילדים עדים לאלימות)

היקף משרה : 100%

דירוג ודרגה: דרגה יא'-ט' בדירוג העו"ס

כפיפות : מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

תיאור התפקיד:

 • טיפול פרטני/קבוצתי בילדים נפגעים / חשופים לאילמות במשפחה והדרכת הורים.
 • אחראיות על כל שלבי הטיפול תיעוד ודיווח
 • קיום קשרים ושיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות בקהילה לקידום הטיפול באוכלוסיית היעד בראייה מערכתית. ייזום פעולות איתור והעלאת מודעות בתחום הטיפול בילדים נפגעים / חשופים לאלימות במשפחה.

תנאי סף:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • אישור על היעדר רישום פלילי.

ניסיון מקצועי:

 • ותק של 3 שנים כעו"ס.
 • ניסיון טיפולי בתחום טיפול בילדים.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:

 • יכולת עבודה בצוות, בעל יוזמה וחשיבה יצירתית.
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ ואי וודאות
 • נכונות לעבודה בשעות גמישות ושעות הערב.
 • השתתפות בהכשרות ייעודיות כהסמכה לתפקיד.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה והמלצות למנהלת אגף הון אנושי שרית סלומינסקי, באמצעות דוא"ל sarit@ekron.org.il או באמצעות פקס 08-9418787 , טלפון לבירורים: 08-6228854.

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יענו.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 14.04.2021 בשעה 14:00

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המשרה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ונשים כאחד.

 

בברכה,
חובב צברי – ראש המועצה