עו"ס פרט ומשפחה וסדרי דין


03/03/2020 09:50

מכרז פנימי/ חיצוני מכרז מס' 6/20

הגדרת המשרה: עו"ס פרט ומשפחה וסדרי דין
היקף משרה: 100%
כפיפות: מנהלת האגף לשירותים חברתיים
תנאי העסקה:
דרוג – עו"ס פרט ומשפחה 50% – י"א עד ט'
עו"ס סדרי דין 50% – ט' עד ז'

תיאור התפקיד:

  • טיפול, ייעוץ וליווי לפרט ולמשפחה ובניית תכניות טיפול מותאמות.
  • עבודה שוטפת מול בתי המשפט ובתי הדין הרבני, כתיבת תסקירים לערכאות משפטיות בסוגיות שקשורות בטובת הקטינים במשפחות במשבר גירושין, מינוי אפוטרופסות ותחומים נוספים מתוקף התפקיד והחוקים שבאחריותו.

תנאי סף למינוי:

השכלה:

  • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
  • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
  • מינוי תקף לעו"ס לסדרי דין או חתימה על התחייבות לצאת להכשרה ייעודית בנושא עו"ס לסדרי דין בטווח מידיי ( עדיפות תינתן לבעלי מינוי).

ניסיון מקצועי:

  • ותק מקצועי של למעלה מ- 3 שנים בעבודה סוציאלית.
  • ניסיון כעו"ס בעבודה עם משפחות, הורים, ילדים, נוער, זקנה וחוסים.
  • כישורים אישיים: יכולת עבודה מערכתית עם צוות רב מקצועי, יכולת עבודה עם גורמים בקהילה ומחוצה לה, יכולת התמודדות עם משפחות בקונפליקט גבוה, יכולת עבודה בתנאי עומס ולחץ, כושר תכנון וארגון ביטוי וניסוח, יחסי אנוש טובים.

רישום פלילי:

היעדר רישום פלילי – יש לצרף אישור משטרת ישראל.

מועד פרסום המכרז:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני ayalaa@ekron.org.il
טלפון לבירורים, האגף לשירותים חברתיים: 08-9411980

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 15.03.2020 בשעה 14.00.

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יענו.

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 

בברכה,
חובב צברי
ראש המועצה