עו"ס פרט ומשפחה שיקום ונכויות


25/01/2021 18:45

מכרז פנימי/ חיצוני 05/21

הגדרת המשרה: עובד סוציאלי פרט ומשפחה, שיקום ונכויות

היקף המשרה: 100%

תנאי העסקה: דירוג עו"ס דרגות יא-ט

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים.

תיאור התפקיד:

 • טיפול, ייעוץ וליווי לפרט ולמשפחה ובניית תוכניות טיפול מותאמות.
 • מתן תמיכה רגשית וליווי משפחות לילדים ובגירים עם צרכים מיוחדים.
 • קשר רציף ושת"פ עם גורמי הטיפול השונים בקהילה ומחוצה לה.
 • יצירתיות ופיתוח מענים המותאמים לבעלי צרכים מיוחדים ברמה הקהילתית.
 • מיצוי זכויות ושירותים בתוך הקהילה.

תנאי סף למינוי:

השכלה ודרישות מקצועיות

 • בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית (עדיפות לבעלי תואר שני)
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי:

 • עדיפות תינתן לבעלות ניסיון מוכח בתחום הרלוונטי.

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:

 • יכולת הכלה גבוהה.
 • עבודה בשעות גמישות.
 • יכולת עבודה בצוות, בעל יוזמה וחשיבה יצירתית.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה והמלצות למנהלת אגף הון אנושי שרית סלומינסקי,

באמצעות דוא"ל sarit@ekron.org.il או באמצעות פקס 08-9418787

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 14.2.2021 בשעה 14:00.

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המשרה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ונשים כאחד.  

בברכה,
חובב צברי – ראש המועצה