פסיכולוג/ית חינוכי/ית


02/11/2020 09:00

מכרז חיצוני מס' 17/20

היקף משרה: 50%

תיאור התפקיד:

  • אבחון, טיפול ויעוץ פסיכולוגי לילדים והוריהם במערכת החינוך בקרית עקרון.
  • עבודה מערכתית במוסדות החינוך.
  • השתתפות בוועדות מקצועיות.
  • נכונות והתגייסות במקרה חרום, גם מעבר לשעות העבודה הפורמלית.
  • מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום, במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

תחומי אחריות:

  • מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
  • תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.

הכישורים הנדרשים:

  • בעל/ת תואר A בפסיכולוגיה או בעל תואר ראשון B.A שהוא לקראת סיום לתואר M.A בפסיכולוגיה יישומית.
  • רישום בפנקס הפסיכולוגים ורישיון לעסוק בפסיכולוגיה, לבעלי תואר A.

כפיפות:

מנהל/ת השרות הפסיכולוגי.

אופן העסקה: על פי הסכם הפסיכולוגים.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, ניסיון והמלצות באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il או באמצעות פקס 08-9418787 לידי שרית סלומינסקי, מנהלת אגף הון אנושי, טלפון לבירורים: 08-6228854

 

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך: 16.11.20 בשעה 14:00

רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

 

בברכה,
חובב צברי – ראש המועצה