פסיכולוג/ית חינוכי


26/01/2018 16:45

מכרז חיצוני 2/18

היקף משרה: 2 תקנים בהיקף 50% כל אחת.

תאור תפקיד:

  • אבחון, טיפול ויעוץ פסיכולוגי לילדים והוריהם במערכת החינוך בקריית עקרון.
  • עבודה מערכתית במוסדות החינוך.
  • השתתפות בועדות מקצועיות.
  • נכונות והתגייסות במקרה חרום, גם מעבר לשעות העבודה הפורמלית.

הכישורים הנדרשים:

  • בעל/ת תואר M.A בפסיכולוגיה או בעל תואר ראשון B.A שהוא לקראת סיום לתואר M.A בפסיכולוגיה יישומית.
  • רישום בפנקס הפסיכולוגים ורישיון לעסוק בפסיכולוגיה, לבעלי תואר M.A .

כפיפות:

מנהל/ת השרות הפסיכולוגי.

אופן העסקה:

על פי הסכם הפסיכולוגים.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד יום 11.02.2018 בשעה 13:00

את ההצעות יש להגיש על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברחוב הרצל 44 בקריית עקרון, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במעטפה סגורה במסירה ידנית.

איש קשר לעניין מכרז זה – גב' רונית איציקסון טלפון 08-6228866

  • רק מועמדים העונים על דרישות הסף, יענו.
  • המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה