פקיד רישוי וארכיב


28/12/2021 13:51

מכרז פומבי מספר 01/2021

תפקיד: פקיד רישוי וארכיב

סיווג תפקיד: מנהלי

תיאור התפקיד:

 1. תפעול הארכיון ומערכת ניהול הרשומות בוועדה
 2. רישוי-בדיקת תנאי סף במערכת רישוי זמין וניהול הבקרה עד להעברת הבקשה לבודקת ההיתרים

תחומי אחריות

 1. ניהול הארכיב והזמנת תיקי בניין מהארכיב החיצוני
 2. בדיקת תנאי סף לבקשות המתקבלות לתהליכי הרישוי טרם העברתם לטיפול עובדי הוועדה
 3. טיפול בדואר הוועדה וניהול דואר נכנס ויוצא
 4. ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות כנגזר מתחומי האחריות

 1. טיפול בתהליך הזמנת תיקי בניין מול עובדי הוועדה, הלקוחות ומול הארכיב החיצוני
 2. התקשרות מול הלקוחות והצגת המסמכים הנדרשים בתיקי הבניין
 3. טיפול בבקשות להיתרים בשלב תנאי סף, פתיחת בקשות להיתרים במערכת הוועדה, הפקת נוסח פרסום/תקנה 36, בדיקה ואישור הפרסום והעברה לבודקי רישוי
 4. טיפול בדואר, ביול מכתבים, מסירת דואר נכנס ויוצא, הזמנת שליחים לדואר דחוף.
 5. סיוע לממונים ולצוות המקצועי בארגון חומרים מקצועיים

כפיפות מקצועית וניהולית

מהנדס הוועדה

היקף משרה

60% משרה

מועד הגשה

את ההצעות יש לשלוח לדואר אלקטרוני hadar@zmora.org.il לא יאוחר מתאריך 15/01/2022

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

הצגת מסמך מקורי