פרוטוקול ישיבת מועצה (29)


30/08/2016 20:20

 

ג' באב תשע"ו
‏‏7 באוגוסט 2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 27.07.2016

משתתפים :

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה
 • אילן ירימי – חבר מועצה
 • דוד אבו – סגן ראש המועצה
 • קובי סבג – משנה לראש המועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • אייל זלנה – חבר מועצה
 • קרן שגב – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה
 • נועם אהרון – חבר מועצה

נוכחים:

 • בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • מלי מרחבי – תקציבאית
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי

סדר היום:

 1. תב"רים במימון הלוואה בסך 10 מיליון ₪.
 2. הגדלת תקציב תמיכות הספורט ב-110 אלף ₪.
 3. אישור תמיכות.
 4. אישור להפעלת מגרש לחניון משאיות/רכבים כבדים – ללא מכרז בהתאם לסעיף 22(ח) לצו המועצות, בהתאם להמלצת ועדת המכרזים.
 5. תב"ר הסדרת מרכז כינוסים לעדה האתיופית בסך 500 אלף ₪.
 6. תב"ר החלפת מתקן משחקים שנשרף בגן הזית-הגפן – 500 אלף ₪.(במימון חברת הביטוח ובהשתתפות עצמית)
 7. הסעות תלמידי קריית עקרון למוסדות החינוך – על פי בקשת חברי המועצה ולפי הצעת החלטה.
 8. הפעלת המחלקה לתרבות תורנית עירונית – על פי בקשת חברי המועצה ולפי הצעת החלטה.
 9. הקצאת קרקע לעמותת "נאות מרגלית" – על פי בקשת חברי המועצה ולפי הצעת החלטה.
 10. הוצאות המים של בתי הכנסת הציבוריים ביישוב (על פי בקשת ממלא מקום ראש המועצה בצלאל דוד)
 11. דוחות פיקוח ביישוב.

מהלך דיון:

החבר אבשלום לוי הושבע עפ"י צו המועצות המקומיות.

אייל זלנה: (לחובב), היית צריך לענות על שאילתא.

חובב צברי: קיבלת ממני מכתב (חובב מקריא את המכתב ומציין שנשלח בתאריך 6.4.16).

אייל זלנה: על שאילתא צריך לענות בישיבת מועצה.

חובב צברי: קיבלת תשובה גם ממשרד הפנים, מעידית סודרי, וגם אני עניתי.

 

1. תבר"ים במימון הלוואה בסך 10,000,000 ש"ח

דוד: מבקש שהסעיפים יהיו צבועים לפי מטרות שלא יהיה ניתן להעביר בין סעיף לסעיף. כרגע כפי שהוגש זה כללי מדי. בנוסף, מבקש לפצל את ההלוואה ולממש בהדרגה. בקרוב תופקד תכנית זמ/350 ויהיו הכנסות.
חובב: כל אחד יודע שברגע שיש אפשרות ניתן לסגור את ההלוואה.
אלון: (לדוד) אתה ביקשת לקדם את הפרויקטים באמצעות הלוואה.
חובב: אנחנו מבקשים לקחת הלוואה בכדי לקדם פרויקטים .
דוד: שנינו יודעים שכאשר יש כסף מעבירים לשוטף.
חובב: אם מישהו רוצה לפגוע בהליך השוטף של המועצה, שיבושם לו. עבדנו על הרבה תכניות בשנת 2015, היה עידן טוב בגיוס הרשאות מול משרדי הממשלה ולכן חשוב לקחת הלוואה לצורך מצ'ינג.
דוד: אני יודע, אני פשוט רוצה להבהיר לחברי המועצה שיבינו. אני חושב שצריך יותר מ-10 מיליון ש"ח.
חובב: אנחנו צריכים מצ'ינג של 22 מלש"ח לכל הפרויקטים.
אלון: (לדודו) בוא נעבור על המסמך ותגיד מה לא צריך.
דוד: גנים לא צריך.
חובב: אם אתה עוצר את המצ'ינג אי אפשר יהיה לבנות גנים.
אלון: עברנו על הכול ואלו הצרכים. הוויכוח בין 8 ל-10 מלש"ח. בנוסף עלולה להיות בעיה לבקש שוב במשרד הפנים הלוואה.
חובב: (לדוד) אתה מטעה אותם, אתה תוקע את הפרויקט.
דוד אבו: אני לא אומר כמה צריך לקחת הלוואה אבל תמשוך בשלבים.

חברי האופוזיציה יצאו להתייעצות רבע שעה.

ראש המועצה מעלה את הפרויקטים אחד לאחד להצבעה ואישור:

 • הלוואה לשיפוץ מבנה המועצה בסך 5,000,000 ₪.
  הצבעה: אושר פה אחד.
 • הלוואה לשיפוץ בית יהושע לטובת העברת המועצה הדתית מבניין המועצה בסך 250,000 ₪.
  הצבעה: אושר פה אחד.
 • הלוואה לבניית 2 גני ילדים וממ"מ לגן צמוד בסך 1,300,000 ₪.
  הצבעה:
  בעד – 4: חובב, בת החן, מאיה ודודו.
  נגד – 6: אילן , בצלאל, אבשלום, אייל, קרן, קובי.
  לא אושר.
 • הלוואה להקמת מבנה 16 כיתות באוהל מאיר בסך 2,000,000 ₪.
  הצבעה:
  בעד – 4 : חובב, בת החן, מאיה ודודו.
  נגד -6 : אילן , בצלאל, אבשלום, אייל, קרן, קובי.
  לא אושר.
 • הלוואה לפיתוח רחוב משה שרת לאחר עבודות תאגיד המים בסך 500,000 ₪.
  הצבעה: אושר פה אחד.
 • הלוואה להסדרת קומה א' במתנ"ס/אולם תרבות בסך 500,000 ₪.
  הצבעה: אושר פה אחד.
 • הלוואה להשלמות תב"ע זמ/350 (עקרון 2000) לפי דרישות הוועדה המחוזית בסך 450,000 ₪.
  הצבעה: אושר פה אחד.

חובב: לא אושרו הקמת גני ילדים והקמת מבנה כיתות אוהל מאיר. כדאי שתדעו שנושא בניית כיתות אוהל מאיר ובניית גני ילדים ייעצר כתוצאה מזה שלא אושר העניין.
קובי: לא הצבענו נגד ההלוואה ונגד בית הספר, תיקחו מ – זמ/350.
חובב: אתה ככלכלן מבין, שללא ההלוואה לא נוכל לבנות. הלוואי שתכנית זמ/350 תסתיים כבר, אנחנו עובדים על זה שנתיים וחצי כאשר התוכנית כבר 10 שנים קיימת. הצלחנו לקדם את התכנית.
דודו: יש הרבה כסף מתכנית זמ/350, יהיו השבחות, אפשר גם לקחת הפקעות.
יניב: הפקעות זה על פי צורך.
חובב: הסוגיה פשוטה, התכנית תופקד וסביר שיוגשו התנגדויות וזה יעכב אותנו. כשנגיע לתביעות שימושים חורגים יעבור זמן ואם נתלה את הבנייה בתהליך הזה, חבל בינתיים שהילדים לא יכנסו למבנה חדש וראוי.
אלון: לגבי אוהל מאיר אנחנו צריכים לפחות 500,000 ₪ לתכנון. מציע לשקול מחדש.

 • הלוואה להקמת מבנה 16 כיתות באוהל מאיר בסך 500,000 ₪ לתכנון.
  הצבעה: אושר פה אחד.

חובב: אני מודיע שנושא בניית גן תקשורת חדש נעצר עקב אי אישור הפרויקט על ידכם במועצה.
אלון: לסיכום, סה"כ אישרתם פרויקטים בסך 7,200,000 ₪ במימון הלוואה. אנו נממש הלוואה בסכום זה שאישרתם.

החלטה מס' : 97/12

מליאת המועצה מאשרת תב"רים במימון הלוואה לפיתוח בסך 7.2 מיליון ₪ מבנק דקסיה בתנאים שהועברו לחברי המועצה (או טובים יותר) ושיאושרו על ידי משרד הפנים, בהתאם למפורט להלן:

 • הגדלת תב"ר שיפוץ מבנה המועצה – 6,575,000 ₪ כולל הלוואה בסך 5,000,000 ₪.
 • תב"ר שיפוץ בית יהושוע (להעברת המועצה הדתית) – הלוואה בסך 250,000 ₪.
 • תב"ר לתכנון להקמת 16 כיתות באוהל מאיר – 698,000 ₪ כולל הלוואה בסך 500,000 ₪.
 • תב"ר השלמת פיתוח רחוב משה שרת – הלוואה בסך 500,000 ₪.
 • תב"ר שיפוץ אולם תרבות במתנ"ס – 1,600,000 כולל הלוואה בסך 500,000 ₪
 • תב"ר הכנת תב"ע זמ/350 – 1,750,000 ₪ כולל הלוואה בסך 450,000 ₪ (לאחר הקטנה 150,000 ₪ מבילו סנטר, שבוטל).

2. הגדלת תקציב תמיכות הספורט ב-110 אלף ₪.

קובי: אישרנו במועצה 210,000 ₪ ובנוסף 50,000 ₪ במותנה וסה"כ 260,000 ₪. בוועדת תמיכות התברר לנו שחסר תקציב כיוון שאישרו לכדורסל 90,000 ולא 40,000 כפי שתוכנן ולכן חסר לנו 50,000 ₪ למכבי ונרצה להוסיף מהמותנה. (לחובב), אתה מבקש להוסיף 110,000 ₪, קיבלת מכתבים שאנחנו רוצים לעלות ליגה. איך אפשר לעלות ליגה עם תקציב של 110,000 ₪?
חובב: מכבי הציגו דו"חות. לפי הדו"חות הם לא צריכים יותר. אני מבקש מהמועצה לאשר 110,000 ₪, אבל עדיין מכבי צריכים להגיש מסמכים. כרגע אין אפשרות לתקציב גדול מ-110,000 ₪ , גם זה מתאפשר עקב הקטנת תקציב זמורה בסכום זהה. גם אני רוצה שהם יעלו לליגה ב'.
דוד: תוסיף 50,000 ₪ במותנה.
חובב: לא ניתן.
אלון: על פי הדו"חות שהוגשו הם אינם צריכים יותר, דיברתי עם רו"ח שלומי מדהלה. בתמיכות ספורט לא אושר תקציב מותנה אלא רק בסעיף ספורט עממי קיים מותנה של 50,000 ₪.
קובי: אנחנו מאשרים בכפוף להגשת מסמכים.
אלון: אי אפשר כך.
אייל: התערבות חברי המועצה היא לא בוועדת תמיכות. ועדת התמיכות אישרו את התקציב על פי המסמכים שהיו לנגד עיניהם, אין הערות לעבודת ועדת התמיכות. הבקשה היא להגדיל את סעיף תמיכות ספורט.
חובב: אני מציע הגדלה של תמיכות ספורט בסך 110,000 ₪. אם יבואו מכבי ויבקשו תקציב נוסף, נדבר. כרגע אין אפשרות להגדיל בעוד 50,000 ₪.
קובי: גם 110,000 ₪ אין, יש לנו הצעה נגדית.
חובב: תציג מקור תקציבי.
קובי: אני מציע מסעיף דוברת, פרסום.
חובב: אי אפשר להעביר כך סתם מסעיף לסעיף.
אייל: אני שואל את היועמ"ש, האם ניתן להעביר מסעיף לסעיף?
יניב: אפשר לבצע תיקון תקציב ולהעביר, תצביעו על זה.
בת החן: אין מקור תקציבי אחר.
חובב: התקציבים צבועים, אתם אישרתם איתנו את התקציב.
קרן: האם כבר בוצע 300,000 ₪?
חובב: אני מגיש להצבעה הגדלת סעיף תמיכות ספורט בסך 110,000 ₪ והקטנת סעיף זמורה בסך 110,000 שח.
אבשלום: בוא נכתוב שזה בתנאי שיהיה מקור תקציבי.
קובי: (לחובב), תוריד את הנושא מסדר היום.
חובב: זה לא אפשרי, הספורט חשוב עבורי. מבחינתי נמצא סעיף תקציבי ונביא שוב בהמשך עוד 60,000 ₪ לאישור, ביצענו בדיקה לפני.
יניב: בשלב הזה המועצה אישרה תקציב תמיכות ספורט בסך 210,000 ₪. כרגע מבוקשת הגדלה בסך 110,000 ₪. על פי המסמכים שבדקנו, מכבי לא יכולה לקבל 320,000 ₪. אתם מנסים להגדיל תקציב, שלא ניתן לחלק. אנחנו לא מקבלים החלטות על יסוד מסמך משורבט בכתב יד. בדקנו מקורות מימון וחוסרים ועל בסיס זה קיבלה ועדת התמיכות החלטות על יסוד קריטריונים שנקבעו על ידי המועצה. כתבנו שאם הם ימציאו מסמכים אחרים ניתן התייחסות. על יסוד המסמכים הקיימים לא ניתן לתת למכבי את התקציב שתגדילו. הם לא יכולים להגיע מעבר ל-120,000 ₪ ללא מסמכים מתאימים. ככל שתאשרו את ה-110,000 ₪ הנוספים, התקציב יגיע ל-320,000 ₪, אפילו על בסיס המסמכים לא ניתן כרגע לחלק, אולי כשיגיע דו"ח כספי ותקציב.
חובב: גם הגזבר הסביר בפתיח שהוא פנה אישית לרו"ח של מכבי ודברנו עם היו"ר, אבל אי אפשר לעשות דברים שהם לא חוקיים. נרשם בפרוטוקול ועדת תמיכות שבמידה וניתן הם יקבלו, גם אני רוצה ודודו גם ידאג לתורם.
קובי: האם לנו מותר להעביר?
יניב: המועצה יכולה להחליט אם להעביר מסעיף לסעיף, זה כפוף לסדר יום.
קובי: אני רוצה לתת מקור תקציבי שונה ממה שחובב הציע.
אלון: יש עוד תנאי, שהסעיף התקציבי שאתם מבקשים לעשות בו שימוש, פנוי.
חובב: קובי, אתה רוצה להתקדם או לתקוע את הנושא?
קובי: אני חושב ש-160,000 ₪ אנחנו יכולים.
חובב: אני מעלה להצבעה נושא שאינו בסדר היום אך הוא על פי החלטה פה אחד:
הקטנת סעיף תקציבי זמורה ב-110,000 ₪ והגדלת תמיכות ספורט בסך 110,000 ₪.
הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מס' 98/12:

מליאת המועצה מאשרת תיקון תקציב – הגדלת סעיף תמיכות ספורט והקטנת סעיף השתתפות בתקציב ועדת זמורה בסך 110,000 ₪, ללא שינוי היקף התקציב הכולל.

3. אישור תמיכות

חובב: לשמחתי נעשתה השנה עבודת צוות טובה, הוועדה סיימה מוקדם משנים קודמות. בשנים קודמות רק בנובמבר היו מאשרים. קיימת רק עמותה אחת בהתניה, כל השאר אושר.
אייל: ועדת התמיכות וועדת המשנה עשו עבודה טובה.
אושר פה אחד:

החלטה מספר 99/12:

מליאת המועצה מאשרת את החלטות ועדת התמיכות – מצורף פרוטוקול הועדה.

4. אישור להפעלת מגרש לחניון משאיות/רכבים כבדים – ללא מכרז בהתאם לסעיף 22(ח) לצו המועצות, בהתאם להמלצת ועדת המכרזים. 

דוד: המו"מ שתנהלו יחרוג מאותם תנאי המכרז?
חובב: בוודאי.
יניב: אין דרך להכשיר הצעות פסולות ולכן צריך להיכנס לתהליך מו"מ.
דוד: הורדנו מחירים המצב הוא לא כלכלי, גרוע יותר. אמרתם שלא ניתן לשנות מיסוי מבחינת חיוב הארנונה למגרש. המועצה תצטרך לממן את המפעיל על מנת שנוכל להפעיל את החניון?
אלון: כן. מי שינהל את המו"מ זה ועדת מכרזים + יניב ואני. הרעיון הוא שנקבל את ה-17,000 ₪ ונצטרך לשלם למפעיל ואז נשאר עם סכום קטן יותר. בנוסף הורדנו את המחיר למשאית מ- 1,000 ₪ ל-800 ₪ לחודש, מוטי המפעיל הזמני ציין כי המחיר החדש סביר.
חובב: אתם יודעים שהושמעו הרבה טרוניות בעניין המחיר.
אייל: יש אחריות של המועצה לנושא שומר בשכר?
יניב: בעניין השומר תהיה אותה תכולת עבודה וחוזה.

הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מס' 100/16:

מליאת המועצה מאשרת ניהול מו"מ לטובת התקשרות להפעלת חניון משאיות/רכבים כבדים ללא מכרז, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 22(ח) לצו המועצות, בהתאם להמלצת ועדת המכרזים.

5. תב"ר הסדרת מרכז כינוסים לעדה האתיופית בסך 500 אלף ₪.
דוד: אני נגד הקמת המקום הזה. אני חושב שאת הכסף צריך להשקיע במרתף במרכז הרוחני. המועצה בנתה בעבר ללא היתר והוא סגור, יש שם 200 מטר. אני מציע שנכשיר את המרתף למועדון עבורם.
חובב: סיכמנו עם זמורה הקמה בעקרון 2000.
בת החן: אני אשמח שתאשרו עוד 500,000 ₪ בהלוואה לנושא קומת הקרקע במרכז הרוחני.
חובב: לדוד, יש מס' שינויים שאינך מכיר, עשינו מהלך נוסף וקיבלנו אישור שניתן להקים פרגולה במקום. יש שני מוטיבים לסיפור הקהילה האתיופית: 1) הקמנו הנהגה שמובילה אותם. 2) חגגנו את חג הסיגד. כל הקהילות מארצות שונות יש להם מוטיבים מסוימים, הקהילה האתיופית רוצה וצריכה לשמור על המסורת שלה.
בצלאל: כולנו רוצים לדאוג לעדה אבל משיחה עם כמה מנציגי העדה הם מתנגדים ללכת דרך ארוכה ומסוכנת, הם טוענים שהמקום מסוכן. הם רוצים מרכז קטן. יש במקום המוצע קו של מתח גבוהה.
קרן: הם מפולגים.
חובב: גם בעדות אחרות קיים פילוג.
קרן: צריך לנקות שם את העשבייה.
הצבעה:
בעד – 3 : חובב, בת החן ומאיה.
נגד – 6 : דוד, קובי, בצלאל, אייל, קרן ואבשלום.
נמנע – 1: אילן.
לא אושר.

הפסקה 15 דקות במהלכה אבשלום הודיע כי עליו לעזוב את הישיבה לרגל אירוע משפחתי.

6. תב"ר החלפת מתקן משחקים שנשרף בגן הזית-הגפן – 500 אלף ₪. (במימון חברת הביטוח ובהשתתפות עצמית)
חובב: לאחר השריפה הבאנו את חברת הביטוח, ניקינו את המקום, התקנו דשא סינתטי וביצענו במקום 2 הפעלות במסגרת אירועי קיץ. במידה ויידרש פחות מ-500,000 ₪, נבצע בעלות בלבד. החברה שזכתה בזמנו במכרז דורשת מחיר גבוהה למתקן, אבל אנחנו בודקים עוד הצעות.
אייל: תביא פרטים, כמה השתתפות עצמית ואח"כ נצביע.
חובב: המתקנים מוזמנים ומיובאים מארה"ב, זה תהליך ארוך. בואו נאשר תב"ר בכדי שנוכל להתחיל את התהליך.
אייל: מה המועצה עשתה כדי שלא ישנו מצבים כאלה?
חובב: יש דברים טובים להגיד על הפיקוח, נעשית עבודת קודש.
אילן: הפיקוח לא נוהג בשוויונית בתושבים.
אייל: מה המועצה עשתה בכדי למנוע הישנות מקרי ונדליזם?
חובב: אנחנו במהלך שנתיים וחצי מתעסקים בנושא ונדליזם בכל מיני מקומות: גנים, בתי"ס וגנים ציבוריים. התקנו מצלמות בבתיה"ס, חברה מגיעים בלילות עם בנדנות וכובעים ולא ניתן לזהותם. פנינו למשטרה, הגברנו סיורים. בתקופה האחרונה עפ"י דיווחים מהמשטרה ומתושבים חל פיחות בוונדליזם. שכרנו שירותי חברת אבטחה. קיימת תכנית לרישות הישוב במצלמות. עד היום סוגיית המצלמות טופלה חלקית.
אייל: האם הוצבו מצלמות בפארק? האם נציב מתקן ושוב יבצעו וונדליזם?
חובב: מכינים תכנית לרישות מצלמות.
דוד: כמה נקבל מהביטוח?
אילן: לא יודעים עדיין.
דוד: אנחנו בעד להפוך את הפארק להכי יפה.
אייל: אני רוצה שתוגש למועצה תכנית מלאה.
קובי: אני לא רוצה לשים מתקן שישרפו אותו שוב. אני רוצה לדעת מה עם פיקוח.
מאיה: הרעיון לא להשבית את הפארק לשנה.
דוד: את רוצה להגיד שאת רוצה לשקם את הגן.
חובב: אני חושב שאתם תורמים מזמנכם היקר לטובת הציבור. הייתה המולה סביב הפארק, זה כמו פיגוע. לא ויתרנו הבאנו מז"פ, מפקד תחנת רחובות. חייבים לטפל מידית בנושא. אני חושב שצריך כמה שיותר מהר להחזיר את המצב לקדמותו.
אייל: יכולת להודיע לחברי המועצה על "הפיגוע".
חובב: אני שמח שעשו שם 2 אירועים והחיו את הפארק.
דוד: מאיפה הכסף?
אלון: הגשנו תביעה לביטוח ויום אחרי האירוע כבר היה חוקר במקום טעם הביטוח. השתתפות עצמית תהיה בכל מקרה 10,000 ₪. הסכום הסופי להשתתפות המועצה יהיה ההפרש בין עלות המתקן החדש לבין הסכום שיתקבל מהביטוח. ראש המועצה מבקש לאשר ולהתקדם מהר יותר.
הצבעה:
בעד- 6 : חובב, דוד, מאיה, אילן, בצלאל ובת החן .
נגד – 3 : קרן, אייל וקובי.
אושר ברוב קולות.

החלטה מספר 101/12:

מליאת המועצה מאשרת תב"ר להחלפת מתקן משחקים שנשרף בגן הזית-הגפן – 500 אלף ₪ (במימון חברת הביטוח ובהשתתפות עצמית)

7. הסעות תלמידי קריית עקרון למוסדות החינוך – על פי בקשת חברי המועצה ולפי הצעת החלטה.

ההצעה הוגשה על ידי קובי סבג.

קובי: אנחנו מדברים על הסעות לכלל התלמידים התיכוניים ולא משנה היכן הילד לומד. ילד לא אשם שאין לנו תיכון, הוא לא אשם שאין להורים שלו כסף. אנחנו צריכים לתת לו פתרון להסעות. אותי ואת ההורים לא מעניין אם מקבלים ממשרד החינוך כסף או לא. אנחנו מקבלים כל שנה פרס. הצעתי אומרת כי כל התלמידים שווים. יש לתת כרטיסיות לכל ילדי הישוב.
חובב: אנחנו במועצה נתנו לכל התלמידים 15% כפי שנותנים לכולם. משרד החינוך משתתף ב- 85% למי שלומד באזור רישום וביחד זה 100%. בבי"ס רבין במזכרת בתיה פעלנו מול משרד החינוך ואשרו לנו אותו כאזור רישום ונושא הסעות לרבין הוסדר. בנוסף, פתרנו בעיה מול מנהל אגף ההיסעים שעד השנה לא אשרו השתתפות בהסעות לכל תושבי רח' יאיר שטרן וצפונה לבתיה"ס אורט וצביה, עקב מרחק והחל מהשנה נפתר הנושא. תלמידי המוכש"ר מקבלים מאתנו 15%, 440 ₪, את יתרת ה-85% משרד החינוך מעביר ישירות למוסדות שדואגים להסעות.
בצלאל: יש לנו למעלה מ-250 תלמידים שנוסעים לישובים שונים למוסדות חרדיים, הם מתקשים בתשלום הוצאות ההסעות. קיימנו מספר ישיבות בנושא, דיברנו על מתן השתתפות של לפחות 30% ובינתיים לא נפתרה הבעיה.
חובב: ביה"ס מקבל ישירות, קיים חוזר מנכ"ל בנושא.
בצלאל: אם הייתה לנו כאן רשת גנים במקום היינו חוסכים את כל ההוצאה.
דוד: צריך לקבל החלטה גורפת שהמועצה תדאג לקבל את כלל ההסעות בישוב.
יניב: אנחנו לא מקבלים. יש מסמך שהוציא קלמו בנושא ההסעות. משרד החינוך מתקצב לעמותות/מוסדות באופן ישיר. העמותות אמורות לתת פתרון מלא, חלק מהשרות שהם נותנים הוא הסעות. ביקשנו להביא נתוני היקפים, קלמו לא הביא ואין לנו נתון.
חובב: בסוגיית המוכש"ר לא מדברים ברור ואז בא מנהל תלמוד תורה ומבצע בכסף שהם מקבלים פעילות אחרת. השאלה , האם אנחנו כאנשי ציבור מאפשרים שישתמשו בכסף זה לנושא אחר.
קרן: זה לא אחריות שלי. אני לא יכולה להחליט או להשפיע.
חובב: את יכולה בתור הורה להשפיע על 15% מתוכנית הלימודים.
דוד: תביא להצבעה.
חובב: על בסיס מה אתה מביא להצבעה, זה לא חוקי.
קובי: הסעות לכלל התושבים. מדברים על הסעות מחבצלת לבתיה"ס היסודיים ושההורים יוכלו ללכת לעבודה, אנחנו מציעים מימון של הרשות לנושא.
חובב: יש לך מקור תקציבי להציע?
קובי: מבקשים לדעת מה נשאר בסעיף פרסום דוברת.
חובב: מה העלות השנתית של ההצעה שלך?
קובי: 250,000 ₪.
אייל: בדקנו כולל מלווים ואוטובוסים 30,000 ₪ לחודש.
חובב: אני מוכן להכין תכנית סדורה ונביא לדיון במועצה.
אייל: אתה לא יכול. זו הצעה לדיון שלא מן המניין.
חובב: אתה לא יכול להכניס דברים לסדר היום, זה לא בסדר היום.
קובי: למה דנים אם זה לא בסדר היום?
חובב: מה הסעיף/המקור התקציבי שאתה מציע קובי?
קובי: מהמתנ"ס.
דוד: ההצעה שלנו פשוטה, קובי אומר שאנחנו מביאים להצבעה שהמועצה תממן באופן שווה את כל תלמידי הישוב. במידה והמועצה מסכימה נכנס לנושא התקציבי.
חובב: לפני רגע דיברת על תב"ר שלא ניתן לאשר כיוון שאין תקציב. תגישו תכנית לנושא.
קרן: תפקיד אנשי המקצוע להגיש תכנית.
דוד: היועץ המשפטי בודק סדר יום לפני הישיבה.
קרן: הוא בודק והוא בדק בעבר.
בצלאל: אני רוצה לשמוע התייחסות היועמ"ש.
חובב: נשב עם הגזבר, היועמ"ש, לישיבת הקדמה, אח"כ נבוא למועצה. נדון בנושא בצורה יסודית ומקצועית.
יניב: אני מחלק את התשובה ל-2 חלקים: ביחס לתלמידים במוכש"ר – התלמידים האלה בכל המוסדות שמוכרים על ידי משרד החינוך אמורים לקבל הסעות. ביקשנו מקלמו לבדוק מדוע הם נדרשים לתשלום, זה לא תקין. הטענה שנעשה שימוש בכספים לדברים אחרים, המועצה צריכה להיות אקטיבית בנושא. ביחס לילדים שגרים קרוב מהמרחק של קריטריון משרד החינוך, הרשות יכולה להחליט לממן. ביחס להצעה, אם וככל שקיים מקור תקציבי, אין בעיה, אם אין מקור, לא ניתן. זו שאלה תקציבית.
חובב: ביקשתי מאלון לבדוק לפני הישיבה, להכין הצעות להסעות, כרגע אין מקור תקציבי. זה לא יעלה להצבעה.
דוד: האם ההצעה כפי שהוגשה, ניתן לאשר עכשיו באופן עקרוני ואחר כך למצוא מקור תקציבי?
יניב: עניתי. אם הכוונה לקבל החלטה שלא מבצעים אם אין מקור תקציבי, אין בעיה.
קרן: בוא נצביע, מותר להצביע.
חובב: כולנו בעד הסעות, השקענו לא מעט. התחלנו לעשות עבודה מקצועית בנושא. אני מעלה להצבעה.

הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מס' 102/12:

מליאת המועצה מאשרת עקרונית מימון הסעות לתלמידי היישוב. ההחלטה לא תבוצע כל עוד לא יוצג מקור תקציבי.

8. הפעלת המחלקה לתרבות תורנית עירונית – על פי בקשת חברי המועצה ולפי הצעת החלטה.
חובב: מי מחזיק התיק?
בצלאל: אני.
חובב: לא. אני מחזיק התיק.
בצלאל: אתה צריך להודיע בישיבת מועצה שאתה לוקח את הסמכויות.
קובי: הוא יכול להיות מחזיק תיק ללא סמכויות.
אייל: אנחנו הגשנו הצעה.
בצלאל: הבנתי שחובב הוא יו"ר המחלקה לתרבות תורנית.
חובב: הקריא את נוסח הגשת הבקשה.
קובי: אנחנו מסכימים שראש המועצה יחזיק את התיק במועצה ולא במתנ"ס.
חובב: אין ארגון כזה. אין מחלקה לתרבות תורנית, ההצעה לא לעניין.
אייל: אנחנו רואים פרסומים שחותמים עליהם בשם מחלקה לתרבות תורנית.
בצלאל: בהסכם חתמת שאני מחזיק תיק תרבות תורנית.
בת החן: (לבצלאל), למה אתה לא עומד בהסכם שחתמת?
חובב: יש רכזת תרבות תורנית.
דוד: אנחנו רוצים שהעובדת תהיה כפופה למועצה, תענו כן או לא.
חובב: אם אתם רוצים להביא הצעה, בבקשה. אין מחזיק תיק. אני מוכן להביא להצבעה תכנית לרה-ארגון. ישבתי עם מנהל המתנ"ס ובצלאל.
דוד: האם אפשר להעביר את המחלקה למועצה?
בצלאל: אני מבקש שהרכזת תעבור למועצה.
חובב: איך?
בצלאל: יפטרו אותה שם ונקלוט במועצה.

נועם אהרון הצטרף לישיבה בשעה 22:15

קרן: עשינו זאת עם רכזת הנוער, אפשר גם איתה.
חובב: אין שום בעיה לעשות רה-ארגון, להביא את המשרה ולראות איך לארגן את הנושא כולל סעיף תקציבי ותקציב. צריך לבדוק מה עם העובדת ולאשר נחיצות משרה.
אייל: אנחנו מבקשים שהפעילות של תרבות תורנית תתקיים במסגרת המועצה המקומית ולא בגוף אחר ותהיה כפופה למחזיק התיק.
יניב: משרד החינוך מתקצב פעולות תרבות תורנית. המנגנון הנוכחי זה מה שאתם קבעתם. להעביר עובדת מהמתנ"ס למועצה, לא חוקי. אם המועצה רוצה להעמיד תקציב ולצאת למכרז אין בעיה, אבל לא ניתן להעביר עובדים.
דוד: כמו שכתבנו את הסעיף אפשר להביא אותו להצבעה?
יניב: (קורא את נוסח ההצעה) ומוסיף:" בכפוף למסגרת תקציבית"
חובב: מה זה אומר? אין סעיף תקציבי, למה להצביע על זה?
יניב: הם מדברים על הצהרת כוונות. אם יש תקציב יבוצע אם לאו, לא יבוצע.
חובב: האם אני יכול עכשיו להעלות את זה או לעשות רה-ארגון קודם?
דוד: היועמ"ש ענה, זה רק הצהרת כוונות. אם יהיה תקציב נפעל אם לאו לא נפעל.
חובב: צריך לראות שלא עושים שטויות, יש עובדת, אי אפשר לעשות צחוק. על פי ניסוח הצעתכם לא ניתן להצביע.
קובי: לאור בקשה של קובי אנחנו מורידים את הנושא מסדר היום.
אייל: אני מבקש להביא להצבעה.
חובב: אני הצעתי רה-ארגון לנושא. לראות שיש יכולת תקציבית ונחיצות משרה ואז נביא להצבעה.
אייל: תוך כמה זמן תוכן תכנית?
חובב: לא ניתן לקבוע תאריך, אם אתם רוצים לעבוד בשיתוף פעולה, בבקשה. אתם מטיחים את כל ההטחות שלכם בעניין, אתם מאיימים בכל מיני איומים. אי אפשר להגיד רק מה שיש לכם.
דוד: על דעת רוב חברי המועצה אנחנו מורידים את הנושא מסדר היום.
החברים: דוד אבו, בצלאל, קרן, אייל, אילן וקובי עזבו את הישיבה.
הצבעה:
נגד – (מאיה, נועם, חובב ובת החן)

החלטה מס' 103/12:

מליאת המועצה מחליטה שלא לאשר את העברת תרבות תורנית למועצה והפעילות תישאר במתנ"ס.
מאיה: כשיהיה מחזיק תיק תרבות תורנית, אני מאמינה שצריך לתת לו להתוות את המדיניות בתחום.
חובב: אני מסכים.

9. הקצאת קרקע לעמותת "נאות מרגלית" – על פי בקשת חברי המועצה ולפי הצעת החלטה.
חובב: ועדת הקצאת קרקע לא אישרה את הנושא. היא דנה בזה מחדש והייתה התנגדות בנושא.
יניב: הצעת ההחלטה כפי שהובאה לא ניתן ליישמה. כל החלטת הקצאת קרקע ניתן להגיש לאישור המועצה. בנושא "נאות מרגלית" – הועדה בדקה עם מנהל המתנ"ס הקמת מעונות ועמדת המתנ"ס היא כי יש להקים את המעונות דרך המתנ"ס כיוון שהם מקורות רווח. בישיבה קודמת דובר על הקצבת זמן למתנ"ס להשיג מימון ואם לא יצליחו, לתת לעמותה חיצונית הקצאה. עמדתי שזה נכון לפעול כך. בשלב זה הוועדה לא סיימה את הדיון בנושא.
אלון: גם צוות התכנון מתכנית המתאר המליצו למהנדס להשאיר את הקרקע המדוברת פנויה בשלב זה.
יניב: ההצעה הזו לא יכולה לעמוד לדיון.
החלטה: לאור עמדת היועמ"ש ההצעה אינה עולה להצבעה
10. הוצאות המים של בתי הכנסת הציבוריים ביישוב (על פי בקשת ממלא מקום ראש המועצה בצלאל דוד)
לדיון בלבד ולכן יורד מסדר היום.

 

הישיבה ננעלה.
רשמה: מלי מרחבי

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • חברי המועצה
 • משרד הפנים
 • משרד מבקר המדינה