רכז מערך החינוך העל יסודי וסיוע בפרויקטים בחינוך.


14/06/2018 10:20

מכרז חיצוני מס' 8/18

הגדרת המשרה:

ריכוז מערך החינוך העל יסודי ,על היבטיו השונים של כלל תלמידי היישוב קרית עקרון בבתי הספר העל יסודיים שמחוץ ליישוב.

היקף המשרה: 100%.

כפיפות: מנהלת אגף החינוך ברשות.

תיאור התפקיד:

  • יישום מדיניות הרשות בכל הקשור לביצוע תכנון, פיקוח ובקרה אחר פעילותם הפדגוגית של בתי הספר העל יסודיים בהם לומדים תלמידי קריית עקרון (כיתות ז'- יב').
  • הכנת תכנית עבודה שנתית, ביצוע מעקב, בקרה והפקת לקחים.
  • הובלה של יוזמות ופרויקטים ע"פ הנחיות מנהלת אגף החינוך.
  • ריכוז סל תרבות ארצי.
  • הבניית קשרים עם המערך האקדמי וסטודנטים בני הישוב.
  • סיוע בפרויקטים שונים בחינוך.

תנאי סף:

השכלה וניסיון תעסוקתי:

• בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ.

• בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.

• בעל ידע וניסיון במערך החינוך העל יסודי.
עיקרי התפקיד

• פיתוח וליווי יוזמות ופרויקטים לתלמידי החטיבה העליונה.

• מעקב אחר יישום מדיניות הרשות המקומית.

• עבודה בשיתוף עם מנהלת האגף, קב"ס ומנהלות /מנהלים של בתי ספר ורשויות בהן לומדים התלמידים.

• הובלה של הצמחת תיכון יישובי.

דרישות מיוחדות:

עבודה בשעות בלתי שגרתיות, גמישות בשעות העבודה, נסיעות בתפקיד, ייצוגיות בפורומים מקצועיים.

כישורים אישיים:

יכולת ארגון וניהול, כושר התבטאות בכתב ובעל פה, עברית ברמה גבוהה, תקשורת בין אישית טובה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יוזמה ומעוף, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות. בדואר אלקטרוני ronit@ekron.org.il או באמצעות פקס 08-9370379 לידי רונית איציקסון מזכירת אגף כספים.

טלפון לבירורים: 08-6228866

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 28.06.2018 בשעה 13:00.

  • רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
  • המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד.