המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / שקיפות המידע

שקיפות המידע

נגישות מלאה למידע ציבורי

כחלק ממדיניות המועצה, לרשות תושבי קריית עקרון נגישות מלאה למידע הציבורי בכל מחלקות המועצה. שיתוף ציבור הינו חלק בלתי נפרד מהתפיסה התרבותית של קריית עקרון. באתר האינטרנט של המועצה תוכלו למצוא, בין היתר, פרוטוקולים מישיבות מליאה והנהלה, פרוטוקולים של הוועדות ועוד מידע במגוון תחומים.

רשימת נציגי הציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון), התשפ"א – 2021, ראש הרשות יקבע לפחות אחת לשנה רשימה של חמישה נציגי ציבור שישמשו כנציגים בוועדת הבחינה למכרזים לקבלת עובדים חדשים.

להלן רשימת נציגי הציבור שהוסמכו:

  • יחזקיהו יוסף
  • אמיר תואבה
  • עמיאל ימיני
  • הילה גהלי
  • ליאת קעטבי

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב