10/01/2024 21:33

החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום